Szczepienie przeciwko grypie – dlaczego warto

4.11.2021 r. Lekarze Centrum Medycznego Sante Clinic zachęcają do skorzystania ze szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy.

W sezonie 2021/2022 szczepienia przeciwko wirusowi grypy w Sante Clinic wykonywane są na zasadach komercyjnych (odpłatnie) oraz bezpłatnie w ramach programu współfinansowanego przez Urząd Miejski w Sosnowcu (mieszkańcy Sosnowca w wieku 60-75 lat) lub w ramach programu Ministerstwa Zdrowia (m.in. osoby w wieku 75+, pracownicy ochrony zdrowia, farmaceuci, laboranci, nauczyciele akademiccy, służby mundurowe, pracownicy i pensjonariusze DPSów; a od 23 listopada – wszystkie osoby pełnoletnie).

Szczegółowych informacji na temat możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie udziela Rejestracja Sante Clinic: tel. 32 292 48 47 lub 797 001 360.[/vc_column_text]

Szczepienia odpłatne

Centrum Medyczne Sante Clinic realizuje szczepienia przeciwko wirusowi grypy m.in. na zasadach komercyjnych, czyli za odpłatnością. Ze szczepienia mogą skorzystać zarówno Pacjenci, którzy w Sante Clinic mają złożoną deklarację lekarza POZ, jak i pacjenci innych przychodni (także z innych miast i gmin). Szczepienie odbywa się po konsultacji lekarskiej.

Koszt szczepienia obejmuje szczepionkę oraz wizytę lekarską (kwalifikującą do szczepienia).

 

Osoby zainteresowane szczepieniem przeciwko wirusowi grypy prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Sante Clinic – tel. 32 292 48 47 oraz 797 001 360.

Bezpłatne szczepienia dla mieszkańców Sosnowca w wieku 60-75 lat

Miło nam poinformować, że w Centrum Medycznym Sante Clinic realizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Sosnowca w wieku 60-75 lat (w ramach programu współfinansowanego przez Urząd Miejski w Sosnowcu). Szczepienia wykonywane są po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej, w terminie wskazanym przez Rejestrację.

Osoby zainteresowane szczepieniem przeciwko wirusowi grypy prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Sante Clinic – tel. 32 292 48 47 lub 797 001 360.

Bezpłatne szczepienia - program Ministerstwa Zdrowia

Uwaga: od 23 listopada 2021 do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie upoważnione są wszystkie osoby pełnoletnie.

 

Przed 23 listopada, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, Centrum Medyczne Sante Clinic realizowało bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi grypy w ramach programu Ministerstwa Zdrowia. Uprawnieni do skorzystania z bezpłatnego szczepienia były m.in. osoby w wieku 75+, pracownicy ochrony zdrowia, farmaceuci, laboranci, nauczyciele akademiccy, służby mundurowe, pracownicy i pensjonariusze DPSów.

Szczegółowy wykaz osób, którym przysługują bezpłatne szczepienia został opublikowany w komunikacie Ministerstwa Zdrowia 16 września 2021.  Zgodnie z tym komunikatem w sezonie 2021/2022 do bezpłatnych szczepień przeciw grypie uprawnieni byli:

1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

4) nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;

5) studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

6) osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

7) osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

8) pacjenci:

a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,

b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,

d) oddziału medycyny paliatywnej;

9) osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

10) osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznejinterwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

11) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;

12) Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

13) osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

 

Osoby zainteresowane szczepieniem przeciwko wirusowi grypy prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Sante Clinic – tel. 32 292 48 47 lub 797 001 360.

Kto i dlaczego powinien się zaszczepić

Kto powinien się zaszczepić?
Szczepienie przeciw grypie zalecane jest:

 • wszystkim osobom powyżej 6 miesiąca życia,
 • osobom z grupy najwyższego ryzyka powikłań i ciężkiego przebiegu grypy:
  • dzieci w wieku do 5 r. ż.,
  • osoby powyżej 55 lat,
  • pracownicy ochrony zdrowia,
  • osoby z chorobami przewlekłymi serca, płuc, nerek, wątroby, chorobami metabolicznymi (cukrzyca), neurorozwojowymi lub hematologicznymi.

 

Dlaczego warto się zaszczepić?
Szczepienie:

 • uczy organizm walczyć z wirusem grypy,
 • pozwala uniknąć przykrych objawów grypy (podwyższona temperatura, bóle głowy, mięśni i stawów, suchy męczący kaszel),
 • chroniąc przed grypą i jej powikłaniami podnosi odporność organizmu i wspiera jego walkę z innymi wirusami i bakteriami,
 • zmniejsza ryzyko powikłań pogrypowych,
 • ogranicza transmisję wirusa grypy i chroni osoby narażone na powikłania pogrypowe,
 • ogranicza koszty bezpośrednie związane z leczeniem choroby i jej powikłań,
 • ogranicza koszty pośrednie – związane z absencją w pracy i ograniczoną wydajnością,
 • zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub/i zgonu w wyniku choroby i jej powikłań (szczególnie u osób starszych i chorujących przewlekle).

 

Najczęstsze powikłania pogrypowe:

 • u dzieci: zapalenie płuc, odwodnienie, problemy z zatokami i infekcje uszu, dysfunkcje mózgu (np. encefalopatia),
 • u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi: zapalenie mięśnia sercowego, zawał serca, udar mózgu,
 • u osób z chorobami układu oddechowego: zapalenie płuc, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i astmy,
 • u diabetyków: ryzyko rozwoju kwasicy ketonowej, zapalenie płuc, oskrzeli, infekcje zatok ucha (mogące wymagać hospitalizacji).

To będzie potrzebne - ważne informacje i dokumenty

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH SKORZYSTAĆ ZE SZCZEPIENIA:

 

 • Szczepienie poprzedzone jest wizytą u lekarza (wizyta kwalifikująca), odbywającą się bezpośrednio przed szczepieniem.
 • Przychodząc na szczepienie zabierz ze sobą:
  • okulary (jeśli używasz ich do czytania/pisania),
  • własny długopis,
  • maseczkę ochronną na nos i usta,
  • musisz także znać swój numer telefonu oraz numer PESEL.
 • Przy wejściu do przychodni zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza związanego z koronawirusem (ankieta obowiązuje wszystkie osoby wchodzące do przychodni) oraz zdezynfekowanie rąk; obowiązuje również kontrolny pomiar temperatury.
 • Przed szczepieniem musisz także wypełnić ankietę o stanie zdrowia, podpisać zgodę na szczepienie oraz podpisać dokument udziału w programie szczepień.

 

Te dokumenty możesz pobrać i uzupełnić w domu:

 

 

 KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS