Szczepienia zalecane

Większość rodziców już w 1 roku życia dziecka spotyka się z problemem szczepień dodatkowych (zalecanych). Czy warto poszerzyć kalendarz szczepień i dodatkowo uodpornić dziecko na różne choroby zakaźne? Zagadnienie szczepień dodatkowych (zalecanych) wywołuje wiele kontrowersji i pytań ze strony rodziców. Wiele osób boi się nadmiernej stymulacji dziecka licznymi szczepionkami. Z drugiej strony spotyka się też rodziców naciskających na przeprowadzanie wszystkich możliwych, dodatkowych szczepień. Wielu rodzicom wydaje się (niesłusznie!), że szczepienia zalecane powinny być wykonane u każdego dziecka, a powodem umieszczenia ich na liście dodatkowej są tylko względy finansowe, to jest brak środków pozwalających na zakup szczepionek dla całej populacji

Niektóre szczepienia zalecane są bezpieczniejsze dla zdrowia niż szczepienia obowiązkowe. Inne chronią przed chorobami zakaźnymi nie objętymi kalendarzem szczepień lub przed kilkoma chorobami zakaźnymi w jednym zastrzyku. Pomimo tego, że szczepienia zalecane są płatne warto z nich skorzystać, ponieważ w trosce o własne zdrowie znacznie lepiej jest zapobiegać niż leczyć skutki chorób zakaźnych.

BŁONNICA TĘŻEC

WSKAZANIA

Osobom dorosłym powyżej 19 roku życia (szczepionym podstawowo) pojedyncze dawki przypominające, co 10 lat, a nieszczepionym w przeszłości – szczepienie podstawowe.
Osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie.

OPIS SZCZEPIENIA

szczepienie domięśniowe lub podskórne
dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki

BIEGUNKA ROTAWIRUSOWA

WSKAZANIA

Dzieciom od 6 tygodnia życia do 24 tygodnia życia – dawkowanie według wskazań producenta.
Szczepionkę przeciwko rotawirusom można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami.

OPIS SZCZEPIENIA

stosowanie doustne

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU

WSKAZANIA

Przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby: w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii. Szczepienie według wskazań producenta.

OPIS SZCZEPIENIA

dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki

ODRA ŚWINKA RÓŻYCZKA

WSKAZANIA

 • Osobom nie szczepionym przeciw odrze, śwince i różyczce w ramach szczepień obowiązkowych należy podać dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 4 tygodni. U osób wcześniej szczepionych przeciw odrze lub różyczce szczepionkami monowalentnymi należy traktować jako szczepienie przypominające.
 • Młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie), dla zapobiegania różyczce wrodzonej szczególnie nieszczepionym w 13 roku życia lub jeżeli od szczepienia podstawowego w 13 roku życia minęło więcej niż 10 lat.
 • Podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia. Nie szczepić w okresie ciąży. Przez 3 miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.

OPIS SZCZEPIENIA

szczepienie podskórne;
dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki

OSPA WIETRZNA

WSKAZANIA

 • Osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych.
 • Kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną. Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.

OPIS SZCZEPIENIA

szczepienie domięśniowe;
dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki

ZAKAŻENIE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

WSKAZANIA

 •  Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa):
  a) osobom w wieku powyżej 65 roku życia;
  b) dzieciom powyżej 2 roku życia oraz dorosłym z grup ryzyka (w tym chorującym na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności, osobom po splenektomii) – dawkowanie według wskazań producenta.
 • Szczepionka skoniugowana:
  a) dzieciom od 2 miesiąca życia do 5 roku życia;
  b) dawkowanie według wskazań producenta;
 • Dzieciom w wieku od 2 miesiąca życia do 5 roku życia z grup ryzyka np. Uczęszczające do żłobka, przedszkola lub z chorobami przewlekłymi, w tym zaburzenia odporności – dawkowanie według wskazań producenta.

OPIS SZCZEPIENIA

szczepienie domięśniowe lub podskórne
dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki

WŚCIEKLIZNA

WSKAZANIA

Osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na wściekliznę.

OPIS SZCZEPIENIA

szczepienie podskórne;
dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki

WZW TYPU A (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A)

WSKAZANIA

 • Osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A.
 • Osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń
  służących temu celowi.
 • Dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

OPIS SZCZEPIENIA

szczepienie podskórne;
dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki

WZW TYPU B (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B)

WSKAZANIA

Osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny.
Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych.
Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych.
Dzieciom i młodzieży, nie objętym dotąd szczepieniami obowiązkowymi.
Osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym.
Zaleca się szczepienia podstawowe, w cyklu 0, 1, 6. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo. Osobom przewlekle chorym podawać dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Dawki przypominające podawać według wskazań lekarza oraz producenta.

OPIS SZCZEPIENIA

szczepienie domięśniowe;
dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki

SZCZEPIENIA PRZECIW HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B (HIB)

WSKAZANIA

 • Szczepienia przeciw haemophilus influenzae typu b jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki DTP. Pełen cykl szczepień powinien składać się z 3 dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w pierwszym roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w 2 roku życia dziecka, o ile producent nie wskazuje innego schematu uodpornienia.
 • Dzieciom szczepionym od 6 do 12 miesiąca życia powinny być podane dwie dawki szczepionki w cyklu szczepień pierwotnych oraz jedna dawka uzupełniająca, po roku od podania 2 dawki.
 • Dzieciom powyżej pierwszego roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki.

LUDZKI WIRUS BRODAWCZAKA (HPV)

OPIS SZCZEPIENIA

domięśniowo -dawkowanie według wskazań producenta. Stosowanie doustne

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS