Szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży

Szczepienia dla dzieci i młodzieży

Szczepienia ochronne są podstawowym narzędziem w zwalczaniu chorób zakaźnych. Za najważniejsze uważa się szczepienia zawarte w kalendarzu szczepień obowiązkowych, do których w naszym kraju zalicza się między innymi szczepienia przeciwko: gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), polio, odrze, śwince i różyczce.

sprawdź szczepienia według wieku Twojego dziecka:

1 rok życia - 24 h po urodzeniu

GRUŹLICA – śródskórnie szczepionką BCG

 • Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonane przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.
 • Szczepienie przeciw gruźlicy w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie wykonuje się po osiągnięciu masy ciała powyżej 2000 g.
 • Szczepienie przeciw gruźlicy w przypadku noworodków urodzonych przez matki HIV+ musi być poprzedzone konsultacją specjalistyczną. Decyzję o szczepieniu podejmuje specjalista chorób zakaźnych lub lekarz poradni specjalistycznej przeprowadzającej szczepienia ochronne.
 • Zgodnie z aktualną wiedzą, odstąpiono od oceny wielkości blizny poszczepiennej.

WZW typu B (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B) (pierwsza dawka)

domięśniowo lub podskórnie (wg. wskazań producenta szczepionki)

 • Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym do: 0; 1; 6 miesięcy. Pierwsza dawka podawana jest w ciągu 24 godzin po urodzeniu (najlepiej w ciągu 12 godzin), jeśli to możliwe jednocześnie ze szczepieniem przeciw gruźlicy. Druga dawka szczepienia pierwotnego po 4-6 tygodniach od poprzedniej, jeśli to możliwe, jednocześnie ze szczepieniem przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Trzecia dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego, po 6 miesiącach od pierwszej dawki.

1 rok życia - 2 miesiąc życia (7-8 tydzień)

Przeciwko zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (Hib) (pierwsza dawka)

domięśniowo lub podskórnie

 • Pełen schemat szczepienia przeciw inwazyjnemu zakażeniu HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b powinien składać się z trzech dawek szczepienia podstawowego podawanych w odstępach 6–8 tygodniowych w 1 roku życia oraz czwartej dawki szczepienia podstawowego (uzupełniającej) podanej w 2 roku życia, o ile producent szczepionki nie wskazuje innego schematu uodpornienia.
 • Dzieciom szczepionym od 6 do 12 miesiąca życia pierwsze dwie dawki szczepienia podstawowego powinny być podane w odstępie 6–8 tygodni,
  następnie trzecia dawka szczepienia podstawowego (uzupełniająca), po upływie roku od podania drugiej dawki.
 • Dzieciom powyżej 1 roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki.
 • Alternatywnie w przypadku dostępności szczepionki skojarzonej do szczepienia podstawowego można stosować szczepionki skojarzone DTaP-IPVHib.

Przeciwko zakażeniom wywołanym przez ROTAWIRUSY (pierwsza dawka)

– doustnie

Szczepienie przeciw zakażeniom wywołanym przez ROTAWIRUSY w populacji ogólnej jest obowiązkowe dla dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia
2020 r.  Szczepienie przeprowadza się w schemacie dwu lub trzydawkowym, w zależności od rodzaju dostępnej szczepionki.
Preferuje się podanie pierwszej dawki szczepionki doustnie po ukończeniu 6 tygodnia życia, jednak nie później niż przed ukończeniem 12 tygodnia życia.  W przypadku realizowania szczepienia w schemacie trzydawkowym zaleca się zakończenie pełnego schematu przed ukończeniem 22 tygodnia życia. Należy zachować odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami nie krótsze, niż 4 tygodnie.
Szczepienie przeciw zakażeniom wywołanym przez ROTAWIRUSY można przeprowadzać jednocześnie z innymi szczepieniami

WZW typu B (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B) (druga dawka)

– domięśniowo lub podskórnie

Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 7-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią w 7 miesiącu życia.

Przeciw zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (dwoinka zapalenia płuc) (druga dawka)

(pierwsza dawka)

Przeciw tzw. pneumokokom:

– domięśniowo (według wskazań producenta szczepionki) lub – w przypadku wskazań indywidualnych – podskórnie

Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 7-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6 i 7 miesiąca życia

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUŚIEC (pierwsza dawka)

– podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

Szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi wykonywane są szczepionką DTP, trzykrotnie w odstępach 6 tygodni w 1 roku życia (szczepienie pierwotne) oraz jeden raz w 2 roku życia (szczepienie uzupełniające). Pierwsza dawka szczepionki podawana jest w 2 miesiącu życia, po 6 tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu B, jednocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw WZW typu B. Druga dawka – na przełomie 3 i 4 miesiąca życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego), jednocześnie ze szczepionką przeciw poliomyelitis (IPV). Trzecia dawka – w 5 miesiącu życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego), jednocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw poliomyelitis (IPV). Dawka czwarta – w 16-18 miesiącu życia, jednocześnie ze szczepionką inaktywowaną przeciw poliomyelitis (IPV).

Dzieciom mającym trwałe przeciwwskazania do szczepienia szczepionką komórkową przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę DTaP z bezkomórkowym komponentem krztuścowym – trzykrotnie w 1 roku życia i jeden raz w 2 roku, według schematu DTP, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia komponentem acelularnym, lub szczepionką DT, dwukrotnie w 1 roku życia i jeden raz w 2 roku. Wówczas w 2 miesiącu życia trzeba podać domięśniowo szczepionkę przeciw WZW typu B, a po 6 tygodniach jednocześnie zaszczepić pierwszą dawką DT (podskórnie) i pierwszą dawką szczepionki POLIO (IPV-odskórnie). Po następnych 6 tygodniach podać: drugą dawkę szczepionki DT (podskórnie) i jednocześnie drugą dawkę szczepionki POLIO (IPV – podskórnie).

1 rok życia - 4 miesiąc życia (po 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

ROTAWIRUSY (druga dawka)

doustnie (po 4 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC (druga dawka)

podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

Przeciw zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (dwoinka zapalenia płuc) (druga dawka)

Przeciw tzw. pneumokokom:

– domięśniowo (według wskazań producenta szczepionki) lub – w przypadku wskazań indywidualnych – podskórnie

Przeciwko zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (Hib) (druga dawka)

domięśniowo lub podskórnie

POLIOMYELITIS (Choroba Heinego-Medina) (pierwsza dawka)

podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa)

 • Pierwszą dawkę szczepienia podstawowego przeciw OSTREMU NAGMINNEMU PORAŻENIU DZIECIĘCEMU (POLIOMYELITIS) podaje się w 4 miesiącu życia, a drugą dawkę – w zależności od wskazań producenta szczepionki – po 6-8 tygodniach. Trzecią dawkę szczepienia podstawowego (uzupełniającą) należy podać w 16 miesiącu życia.
 • W 6 roku życia należy wykonać szczepienie przypominające.
 • W przypadku dostępności szczepionki skojarzonej do szczepienia podstawowego i przypominającego można stosować szczepionki skojarzone DTaP- IPV-Hib.

1 rok życia - 5-6 miesiąc życia (po 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

ROTAWIRUSY (trzecia dawka)

doustnie

BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC (trzecia dawka)

podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

POLIOMYELITIS (Choroba Heinego-Medina) (druga dawka)

podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa)

Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (Hib) (trzecia dawka)

domięśniowo lub podskórnie

1 rok życia (7 miesiąc życia)

WZW TYPU B (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B) (trzecia dawka)

– domięśniowo lub podskórnie

 • Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie, co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia.
 • Dawkę przypominającą szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 6 roku życia

2 rok życia (13-15 miesiąc życia)

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA (pierwsza dawka)

– domięśniowo lub podskórnie szczepionką atenuowaną skojarzoną

 • Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie, co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia.
 • Dawkę przypominającą szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 6 roku życia.

PRZECIW ZAKAŻENIOM STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (DWOINKA ZAPALENIA PŁUC) (trzecia dawka)

Przeciw tzw. pneumokokom:

– domięśniowo (według wskazań producenta szczepionki) lub – w przypadku wskazań indywidualnych – podskórnie

2-19 rok życia

16-18 miesiąc życia

– BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC (czwarta dawka szczepienia podstawowego)

– POLIOMYELITIS (trzecia dawka szczepienia podstawowego)

– HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B (HIB) (czwarta dawka szczepienia podstawowego)

6 rok życia:

– BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC (pierwsza dawka szczepienia przypominającego)

– POLIOMYELITIS

– ŚWINKA, ODRA, RÓŻYCZKA (szczepienie przypominające)

10 rok życia:

– ŚWINKA, ODRA, RÓŻYCZKA (szczepienie przypominające)

14 rok życia:

– BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC (druga dawka szczepienia przypominającego)

19 rok życia:

– BŁONICA, TĘŻEC (druga dawka szczepienia przypominającego)

Organizacja szczepień

 • Obowiązkowe szczepienia ochronne preparatami zakupionymi ze środków budżetu państwa wykonują wyłącznie ŚWIADCZENIODAWCY w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej lub innego zakresu świadczeń (np. z zakresu medycyny szkolnej), o ile tak przewiduje zawarta umowa.
 • Dzieci rozpoczynające naukę w szkole powinny być szczepione na jesieni. Jest to uzasadnione następującymi względami:
 • szczepienia takie chronią dzieci przed zakażeniami w nowym środowisku;
 • dopiero na jesieni większość dzieci urodzonych w danym roku osiąga wiek wskazany w programie szczepień ochronnych;
 • szczepienia zwykle wyprzedzają sezonową zwyżkę zachorowań (styczeń-maj następnego roku kalendarzowego).
 • Jeżeli duża koncentracja szczepień utrudnia ich wykonanie albo przemawiają za tym ważne względy organizacyjne, część szczepień (zwłaszcza dzieci kończących szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe) można przeprowadzić w I połowie roku kalendarzowego. Wówczas należy szczepić wcześniej (przed wakacjami) dzieci kończące określony wiek w danym roku kalendarzowym – tzn. dopuszcza się wcześniejsze o około pół roku szczepienie dzieci w wieku szkolnym, a nie przekładanie ich na kolejny rok kalendarzowy.
 • Określony w części IA PSO wiek dziecka należy rozumieć jak w przykładzie: dziecko, które ukończyło 3 lata jest w czwartym roku życia.
 • Odstęp między szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie.
 • Odstęp między kolejnymi dawkami tej samej szczepionki powinien być zgodny ze wskazaniami producenta.
 • Odstęp między różnymi szczepionkami nie zawierającymi żywych drobnoustrojów jest dowolny, z zachowaniem niezbędnego odstępu dla uniknięcia nałożenia się ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego na kolejne szczepienie.
 • Odstęp między szczepionką zawierającą żywe drobnoustroje, a szczepionką nie zawierającą żywych drobnoustrojów jest dowolny, z zachowaniem niezbędnego odstępu dla uniknięcia nałożenia się ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego na kolejne szczepienie.

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY NA ZAKAŻENIE

Przeciw ZAKAŻENIOM STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (DWOINKA ZAPALENIA PŁUC)

Domięśniowo lub podskórnie

Ospa wietrzna

Domięśniowo lub podskórnie

WZW TYPU B (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B)

Domięśniowo

 • Osoby wykonujące zawody medyczne narażone na zakażenie.
 • Uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych, studenci akademii medycznych i innych uczelni wyższych kształcących na kierunkach medycznych, w ciągu pierwszego roku szkolnego akademickiego.
 • Osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych).
 • Chorzy z przewlekłym uszkodzeniem nerek, zwłaszcza osoby dializowane oraz z przewlekłym uszkodzeniem wątroby o etiologii wirusowej, autoimmunologicznej, metabolicznej lub alkoholowej, w szczególności z przewlekłym zakażeniem HCV.
 • Zakażeni HIV a także dzieci z wrodzonym lub nabytym defektem odporności.
 • Osoby przygotowywane do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowy
 • Szczepienia podstawowe według schematu: 0; 1; 6 miesięcy życia. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw WZW typu B. U osób zdrowych szczepień przypominających nie przewiduje się. Schemat szczepienia według wskazań lekarza oraz producenta. Przewiduje się dawki przypominające szczepionki dla osób z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza osób dializowanych oraz z niedoborami odporności. U tych osób należy stosować dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).

ZAKAŻENIOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B (HIB)

Domięśniowo lub podskórnie

 • Obowiązkowe dla: Dzieci do ukończenia 2 roku życia niezaszczepione w schemacie podstawowym od 2 miesiąca życia – dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
 • Cykl szczepień należny dla wieku dziecka, dawkowanie według wskazań producenta. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV – preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia.

PNEUMOKOKI

Obowiązkowe dla dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub chorujące na:

 • przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,
 • schorzenia immunologiczno-hematologiczne,
 • małopłytkowość idiopatyczną,
 • ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
 • asplenię wrodzoną lub po splenektomii,
 • zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii,
 • pierwotne zaburzenia odporności,
 • zakażone HIV,
 • przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepieniu implantu ślimakowego;
 • Dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia pierwszego roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną.
 • Dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki.

BŁONICA – PODSKÓRNIE SZCZEPIONKĄ MONOWALENTNĄ (D, D) LUB SKOJARZONĄ ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWTĘŻCOWI (TD, DT)

Obowiązkowe dla:

 • Ze wskazań indywidualnych.
 • Osoby ze styczności z chorymi na błonicę.
 • W zależności od sytuacji epidemiologicznej.
 • Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS