INFORMACJA DLA PACJENTÓW W SPAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395) informujemy że:

 

  • Centrum Medyczne Sante Clinic udziela teleporad drogą telefoniczną. 
  • Osobą udzielającą teleporadymoże być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
  • Termin udzielenia teleporady ustalany jest telefonicznie przez pracowników Rejestracji Sante Clinic (tel. 32 292 48 47, 32 269 07 36, 32 290 41 25, 32 290 41 26, 32 733 88 33). Pacjent informowany jest o przewidywanych godzinach udzielenia teleporady.
  • Realizując teleporadę pracownik Sante Clinic udzielający teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez pacjenta numer telefonu; drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym/stacjonarnym. Udzielone świadczenie zostaje odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.
  • Lekarz, pilęgniarka lub położna udzielają teleporady z zachowaniem warunków gwarantujących poufność rozmowy.
  • W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), uznaje się, że pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.
  • W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielającą teleporady, w trakcie udzielania teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, fakt ten jest odnotowywany w systemie teleinformatycznym przychodni Sante Clinic, a pacjent zobowiązany jest do ponownego skontaktowania się z Rejestracją Sante Clinic i umówienia terminu wizyty.
  • W trakcie teleporady Pacjent ma prawo wyrazić wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
  • Osoba udzielająca teleporady ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, w tym wyników badań lub innych dokumentów (np. wypisu ze szpitala), które pacjent może przed wizytą przesłać osobie udzielającej teleporady drogą mailową na adres: sekretariat@sante-cm.pl (w mailu należy podać imię i nazwisko pacjenta, datę planowanej porady/teleporady, imię i nazwisko osoby udzielającej porady/teleporady)
  • Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zleceń badań dodatkowych, informując o kodzie e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. kontakt z Rejestracją, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta).

 

Szczegółowa dokumentacja dotycząca standardu teleporady w ramach POZ Sante Clinic dostępna jest w siedzibie Sante Clinic.

Dokument opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395).

 

POZ AOS