RANY PRZEWLEKŁE – skorzystaj z bezpłatnej opieki

Borykasz się z problemem rany przewlekłej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie.
Centrum Medyczne Sante Clinic bierze udział w projekcie unijnym, mającym na celu poprawę dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla Pacjentów obciążonych raną przewlekłą.

W ramach tego programu Pacjenci z miasta Sosnowiec oraz podregionu sosnowieckiego mogą skorzystać z BEZPŁATNEGO wsparcia, w ramach którego oferujemy:
– wstępne badania diagnostyczne (pakiet badań z krwi, mikrobiologia rany, USG Doppler, oksymetria przezskórna),
– opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną oraz psychologiczną W DOMU Pacjenta ?
– konsultację specjalistyczną,
– materiały opatrunkowe, w tym specjalistyczne opatrunki na rany,
– transport na wizyty w ambulatorium oraz ośrodku specjalistycznym przewidziane w ramach leczenia rany przewlekłej,
– wsparcie edukacyjne oraz psychologiczne dla Rodziny lub opiekuna chorego.

Kto może zostać objęty wsparciem?
– mieszkaniec miasta Sosnowiec,
– osoba z rozpoznaną raną przewlekłą (utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz zagrożona wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną zdolnością do wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objęta opieką długoterminową (w ocenie lekarskiej skala Barthel > 40 i < 90), lub/i:
– posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej,
– posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej.

Przewidujemy pierwszeństwo dla osób, które ukończyły 65 rok życia.
Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2019 roku, więc zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania chęci uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udzielą nasze Rejestratorki pod numerem telefonu 32 292 48 47.

 

Zapraszamy

 KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS