Projekty unijne

Zapoznaj się z informacjami o naszych projektach.

Projekty unijne

Zapoznaj się z informacjami o naszej klinice

Projekt “Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki”

Zapoznaj się z dokumentami:

Bezpłatne szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek (Kadry POZ)

Zapraszamy pacjentów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowiec oraz podregionu sosnowieckiego do udziału w projekcie

Regulamin i załączniki do pobrania

Zarejestruj się pod poniższym linkiem bądź telefonicznie.

POZ tel: 32 269 07 36
AOS tel: 32 292 48 47

POZ AOS