Projekty unijne

Zapoznaj się z informacjami o naszych projektach.

Projekt “Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki”

Zapoznaj się z dokumentami:

Bezpłatne szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek (Kadry POZ)

Zapraszamy pacjentów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowiec oraz podregionu sosnowieckiego do udziału w projekcie

Regulamin i załączniki do pobrania

Zadzwoń:

POZ
tel. 32 269 07 36, 32 290 41 25
tel. 32 290 41 26, 32 733 88 33

AOS tel. 32 292 48 47

POZ AOS