Program wczesnej profilaktyki nadwagi
i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym

Sante Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w okresie od 1.09.2020 do 29.11.2022 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym

 

Cel główny projektu:

wzrost dostępności do usług zdrowotnych w Województwie Śląskim poprzez zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród 7 500 dzieci w wieku 5-6 lat uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym z terenów: Powiatu Bielskiego, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Mysłowic, Tychów oraz Zabrza w związku z uczestnictwem w szkoleniach i poddaniu ich badaniom antropometrycznym oraz podniesienie wiedzy dotyczącej występowania dziecięcej nadwagi i otyłości wśród 8100 rodziców i opiekunów przedszkolnych grup.

 

Wartość projektu: 3 304 512,55 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 2 808 835,66zł

 

Więcej o projekcie przeczytasz tutaj.

Informacja o Administratorze danych i zasadach przetwarzania danych uczestników projektu „Program wczesnej profilaktyki nadwagii otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym”, którego beneficjentem jest Sante Clinic – kliknij tutaj

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS