Program badań profilaktycznych raka jelita grubego

Sante Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowaokresie od 1 czerwca 2020r. do 28 lutego 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

 

Cel główny projektu:

wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego poprzez przeprowadzenie w ramach projektu działań informacyjno-edukacyjnych i badań kolonoskopowych na terenach będących “białymi plamami” takich jak powiatu będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, zawierciańskiego oraz miast Jaworzno, Mysłowice i Świętochłowice wobec 450 osób (200M, 250K).

 

Planowane efekty: przeprowadzenie badań kolonoskopowych u 450 pacjentów oraz pozyskanie wiedzy przez uczestników w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego.

Strona poświęcona programowi: https://www.sante-cm.pl/program-bezplatnej-kolonoskopii/

 

Wartość projektu: 473 875,00zł
Dofinansowanie ze środków UE: 402 793,75 zł

POZ AOS