Opieka prenatalna dla kobiet do 35 roku życia

Sante Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 marca 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

 

nr RPSL.09.02.06-24-070C/17 pn. Opieka prenatalna dla kobiet do 35 roku życia

 

Cel głównym projektu:

wzrost dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietami w ciąży (w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem) i dziećmi w okresie prenatalnym z terenu województwa śląskiego oraz poprawa jakości życia w skutek poprawy zdrowia i zmniejszenie nierówności w zdrowiu kobiet.

 

Wartość projektu 1 023 628,09 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  870 083,87 zł.

 

Szczegółowe informacje dla Pacjentów: https://www.sante-cm.pl/badania-prenatalne-dla-mam/ 

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS