Wsparcie osób niesamodzielnych

szansą na skuteczne usługi zdrowotne

Sante Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w okresie od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9. 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2. 6. Rozwój usług zdrowotnych

nr RPSL.09.02.06-24-05E5/18 pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych szansą na skuteczne usługi zdrowotne”

 

Cel główny projektu:

podniesienie jakości usług medycznych dostosowanych do ludzi niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie skutecznych przedsięwzięć nastawionych na deinstytucjonalizację usług zdrowotnych. Działanie jest ukierunkowane na koordynację usług medycznych w lokalnym środowisku oraz zapewnieniu szeroko rozumianej rehabilitacji w warunkach domowych prowadzonej przez wykwalifikowany personel.

 

Wartość projektu: 414 209,59 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 385 214,92 zł.

POZ AOS