Wsparcie osób niesamodzielnych

szansą na skuteczne usługi zdrowotne

Sante Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w okresie od 1 września 2019 r. do 29 listopada 2020 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9. 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2. 6. Rozwój usług zdrowotnych

nr RPSL.09.02.06-24-05E5/18 pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych szansą na skuteczne usługi zdrowotne”

 

Cel główny projektu:

podniesienie jakości usług medycznych dostosowanych do ludzi niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie skutecznych przedsięwzięć nastawionych na deinstytucjonalizację usług zdrowotnych. Działanie jest ukierunkowane na koordynację usług medycznych w lokalnym środowisku oraz zapewnieniu szeroko rozumianej rehabilitacji w warunkach domowych prowadzonej przez wykwalifikowany personel.

Planowane efekty: dopasowanie usług zdrowotnych do potrzeb mieszkańców. Wsparcie na rzecz opiekunów faktycznych spowoduje podniesienie jakości i poprawę dostępu do oferty edukacyjnej.

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług zdrowotnych w przypadku realizacji działań: wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formie zdeinstytucjonalizowanej, przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, długoterminowa
medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną (w tym pielęgniarska opieka długoterminowa), pielęgniarka środowiskowa, wsparcie zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej.

Wartość projektu: 414 209,59 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 352 078,15 zł.

 

W okresie trwałości projektu liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu wynosi 7. W przypadku zainteresowania usługami zdrowotnymi prosimy o kontakt na adres: Sante Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Wolności 6, Sosnowiec.

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS