Zwiększenie dostępu do efektywnego leczenia ambulatoryjnego

dla pacjentów z raną przewlekłą

Sante Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w okresie od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9. 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2. 6. Rozwój usług zdrowotnych

nr RPSL.09.02.06-24-05EA/18 pn. „Zwiększenie dostępu do efektywnego leczenia ambulatoryjnego dla pacjentów z raną przewlekłą”

 

Cel główny projektu:

zapewnienie ułatwionego dostępu do kompleksowej opieki ambulatoryjnej i środowiskowej dla 27 pacjentów obciążonych raną przewlekłą. Realizacja wpłynie na poprawę efektywności leczenia w ramach zdeinstytucjonalizowanych usług, poprawę jakości życia pacjenta oraz zwiększenie świadomości swojej choroby i umiejętnej samoopieki.

  

Wartość projektu: 403 218,44 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 374 993,15 zł.

POZ AOS