Program profilaktyki otyłości w przedszkolach

Miło nam poinformować, że Centrum Medyczne Sante Clinic, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, wdraża Program wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkujących województwo śląskie w wieku 5 – 6 lat uczęszczających do przedszkola. W ciągu najbliższych 6 miesięcy specjaliści Sante Clinic odwiedzą kilkaset przedszkoli w naszym regionie, aby przeprowadzić pomiary antropomorficzne dzieci, zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków oraz szkolenia dla Rodziców oraz Wychowawców.

Zachęcamy placówki przedszkolne z woj. śląskiego do zgłaszania się do udziału w projekcie. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Aby zgłosić placówkę prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się pod opisem niniejszego programu.

Program wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci obejmuje:

  • badania antropomorficzne dzieci w początkowej fazie realizacji projektu  – badanie z użyciem analizatora masy i składu ciała, umożliwiający określenie wskaźnika BMI – prawidłowej masy ciała oraz składu (w chwili obecnej takie badanie przesiewowe dzieci w tym wieku nie są przez NFZ finansowane)
  • 9 spotkań edukacyjnych w każdej grupie przedszkolnej realizowanych w formie gier, zabaw, quizów; zajęcia z zakresu dietetyki, zachowań behawioralnych/nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej poprowadzą wykwalifikowani lekarze dietetycy, psychologowie oraz fizjoterapeuci.
  • 3 szkolenia dla Rodziców i Wychowawców z zakresu dietetyki, zachowań behawioralnych/nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej, wzbogacone o materiały szkoleniowe oraz zabawki zachęcające dzieci do wdrożenia i podtrzymania u dzieci promowanych nawyków.
  • badania antropomorficzne dzieci w końcowej fazie realizacji projektu (po około 6 miesiącach od pierwszego badania).

 

KORZYŚCI DLA DZIECKA:

  • dwukrotny udział w badaniach antropometrycznych z użyciem analizatora masy i składu ciała, umożliwiający określenie wskaźnika BMI – prawidłowej masy ciała oraz składu
  • udział w szkoleniach opartych na grach i zabawach ze specjalistami: fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem (9 spotkań warsztatowych na terenie przedszkola i w formule on-line, przeprowadzonych w sposób nie zakłócający pracy przedszkola)
  • drobne nagrody podczas zajęć oraz upominek na zakończenie udziału w projekcie

 

KORZYŚCI DLA RODZICA:

  • uzyskanie informacji o masie ciała oraz składzie ciała dziecka na podstawie profesjonalnych badań antropometrycznych, możliwość uzyskania bieżących informacji od specjalistów: dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty, możliwość uzyskania informacji o zmianach masy i składu ciała dziecka w dłuższej perspektywie czasowej (czas trwania wsparcia to max. 6 miesięcy)
  • zdobycie wiedzy w zakresie czynników będących przyczyną dziecięcej nadwagi i otyłości
  • bogate materiały szkoleniowe umożliwiające wdrożenie przedstawianych zasad w warunkach domowych

 

“Program wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym” realizowany przez Sante Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020  | Oś priorytetowa IX | Działanie 9.2 | Podziałanie 9.2.6

Informacja o Administratorze danych i zasadach przetwarzania danych uczestników projektu „Program wczesnej profilaktyki nadwagii otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym”, którego beneficjentem jest Sante Clinic – kliknij tutaj

Formularz kontaktowy - program profilaktyki otyłości w przedszkolach woj. śląskiego
Chciałabym/Chciałbym dowiedzieć się więcej i zgłosić placówkę do udziału w programie
Numer telefonu pozwoli nam skontaktować się z Państwem w celu przekazania szczegółowych informacji związanych z realizowanym programem.

 KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS