Poradnie specjalistyczne


 

Prawa i obowiązki Pacjenta


Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie obowiązuje rejonizacja, wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z Funduszem jest dowolny.

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach umowy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia ma obowiązek przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub każdy inny dokument, potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej). Brak dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednak podstawą do odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.

 

Świadczenia udzielane ze skierowaniem
Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego.

 

Świadczenia udzielane bez skierowania
Skierowanie nie jest wymagane do poradni: ginekologiczno-położniczej, onkologicznej, okulistycznej, psychiatrycznej, dentystycznej, dermatologiczno-wenerologicznej.

 

Kto jest obsługiwany poza kolejnością?
Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mają prawo: osoby, które posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" ; inwalidzi wojenni i wojskowi; kombatanci (pod pojęciem "kombatant" należy także rozumieć „osobę represjonowaną").

 

Kierowanie na badania diagnostyczne
Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, należy wykonać na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza. Na badania kosztowne (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - ASDK), takie jak rezonans czy tomografia, również kieruje lekarz z poradni specjalistycznej, jednak pacjent może je wykonać w wybranej przez siebie pracowni czy zakładzie diagnostycznym, z którymi NFZ podpisał odrębne umowy. O potrzebie kierowania na badanie decyduje lekarz.

 

Kierowanie do innego specjalisty
Lekarz specjalista może skierować pacjenta do innego lekarza specjalisty. O taką konsultację może wystąpić do lekarza prowadzącego także sam pacjent. W przypadku kierowania pacjenta z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki wszystkich wykonywanych badań.

 

Kierowanie do szpitala
W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz z poradni specjalistycznej dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Copyright © 2016

Copyright © 2017 Sante-cm.pl

Designed by DronAir.pl

Polityka Prywatności

"Salus aegroti suprema lex - Zdrowie chorego najwyższym prawem" - Hipokrates

 

Centrum Medyczne Sante Clinic

 

Centrum Medyczne Sante Clinic

Rejestracja telefoniczna:

POZ tel. 32 269 07 36

 AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Rejestracja telefoniczna:

POZ tel. 32 269 07 36

AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Rejestracja telefoniczna: 

POZ tel. 32 269 07 36

AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Gabinet lekarza

POZ


 

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej


 

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej