Zakres prowadzonych badań

Zakres prowadzonych badań:

 

  • badania lekarskie prowadzone przez uprawnionego lekarza medycyny pracy
  • Wymagane dla danego stanowiska badania dodatkowe jak: audiometria, spirometria, EKG, badania psychologiczne, oraz konsultacje specjalistyczne  u lekarza: okulisty, neurologa, laryngologa, kardiologa itd.
  • wydanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy
  • dodatkowe badania laboratoryjne w zależności od Państwa potrzeb
POZ AOS