Zakres prowadzonych badań

Zakres prowadzonych badań:

 

  • badania lekarskie prowadzone przez uprawnionego lekarza medycyny pracy
  • Wymagane dla danego stanowiska badania dodatkowe jak: audiometria, spirometria, EKG, badania psychologiczne, oraz konsultacje specjalistyczne  u lekarza: okulisty, neurologa, laryngologa, kardiologa itd.
  • wydanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy
  • dodatkowe badania laboratoryjne w zależności od Państwa potrzeb

Zarejestruj się pod poniższym linkiem bądź telefonicznie.

POZ tel: 32 269 07 36
AOS tel: 32 292 48 47

POZ AOS