Orzeczenie lekarskie

Po zakończeniu badania profilaktycznego pracownik otrzymuje orzeczenie lekarskie stwierdzające:

 

  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku – czyli o zdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach.
  • istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku – czyli o niezdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach.

 

To samo orzeczenie otrzymuje pracodawca – z zachowaniem tajemnicy lekarskiej, bez informacji dotyczących stanu zdrowia pracownika.

Zarejestruj się pod poniższym linkiem bądź telefonicznie.

POZ tel: 32 269 07 36
AOS tel: 32 292 48 47

POZ AOS