Poradnia medycyny pracy

Zapoznaj się z ofertą poradni

O poradni

W ramach oferty medycyny pracy proponujemy Państwu badania profilaktyczne obejmujące badania: wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe – zgodnie ze skierowaniem dostarczonym od Państwa pracodawcy. Nasze zaplecze diagnostyczne oraz medyczne pozwala nam również wykonać badania profilaktyczne dla stanowisk, na których występują określone czynniki szkodliwe (np.: hałas, środki chemiczne, monitory ekranowe i inne) lub gdy stanowiska związane są z pracą na wysokości, itp.

Zachęcamy Firmy do podpisywania z nami Umów o Współpracy, dzięki którym elastycznie będziemy mogli dopasować warunki badań do potrzeb pracodawcy.

Naszym dodatkowym atutem jest możliwość przeprowadzenia  badań przez naszych lekarzy i pielęgniarki w siedzibie Państwa firmy.

 

W kwestii Umów o Współpracy prosimy kontaktować się z naszym Działem Marketingu pod adresem e-mail: biuro@santeclinic.pl .

Dowiedz się więcej

BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW

MEDYCYNA PRACY W ZAKRESIE BADANIA PROFILAKTYCZNEGO PRACOWNIKA OBEJMUJE:

 • ocenę wpływu pracy na stan zdrowia pracownika,
 • udzielenie pracownikowi informacji o tym jak pracować, by uniknąć niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mogłyby narazić go na utratę pracy,
 • stwierdzenie, czy ze względów zdrowotnych pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku,
 • poinformowanie pracownika o stanie zdrowia, a w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych o konieczności podjęcia leczenia u lekarza rodzinnego.

O SKIEROWANIU

SKIEROWANIE NA BADANIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (badanie wstępne do pracy, badanie okresowe – przy kończeniu się terminu ważności uprzednio wydanego zaświadczenia lub badanie kontrolne – w wypadku niezdolności do pracy pracownika z powodów zdrowotnych powyżej 30 dni,
 • określenia stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu. W przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

zakres badań

ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ:

 • badania lekarskie prowadzone przez uprawnionego lekarza medycyny pracy
 • Wymagane dla danego stanowiska badania dodatkowe jak: audiometria, spirometria, EKG, badania psychologiczne, oraz konsultacje specjalistyczne  u lekarza: okulisty, neurologa, laryngologa, kardiologa itd.
 • wydanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy
 • dodatkowe badania laboratoryjne w zależności od Państwa potrzeb

Orzeczenie lekarskie

PO ZAKOŃCZENIU BADANIA PROFILAKTYCZNEGO PRACOWNIK OTRZYMUJE ORZECZENIE LEKARSKIE STWIERDZAJĄCE:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku – czyli o zdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach.
 • istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku – czyli o niezdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach.

 

To samo orzeczenie otrzymuje pracodawca – z zachowaniem tajemnicy lekarskiej, bez informacji dotyczących stanu zdrowia pracownika.

Zakres świadczeń - badania i osoby obejmowane badaniami

ŚWIADCZONE BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

 • Badania wstępne – dotyczą nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy; pracowników po zmianie stanowiska pracy; zmiany charakteru stanowiska pracy gdzie występują nowe narażenia.
 • Badania okresowe – dotyczą osób zatrudnionych na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.
 • Badania kontrolne – dotyczą wszystkich pracowników, który byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, pracownicy powinni poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy (wymagane zaświadczenie od lekarza prowadzącego).
 • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – badania lekarskie i wydawanie zaświadczeń o zdolności do pracy osobom zatrudnionym w produkcji, transporcie żywności i usługach (bary, stołówki, restauracje) oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach wymagających profilaktyki sanitarnej (nauczyciele, pracownicy przedszkoli, kosmetyczki, fryzjerzy i inni). Osoby te podlegają badaniom wstępnym mającym na celu wykluczenie zakażeń pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A,B i C i innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, a także gruźlicy i w razie potrzeby wirusa zapalenia wątroby typu B,C oraz HIV ze względu ma możliwość przeniesienia zakażeń na inne osoby. Badania te wykonywane są przed podjęciem pracy nauki lub ponownym podjęciu pracy po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym.
 • Badania kierowców – wszystkie kategorie prawa jazdy oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów służbowych.
 • Zaświadczenia lekarskie dla uczniów i studentów – zaświadczenia lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia.

Poznaj nasz zespół

lek. Martyna Pałka

Lekarz specjalista w dziedzinach: choroby wewnętrzne, medycyna pracy oraz medycyna ratunkowa.
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej.

Cennik

Usługa

Cena

Porada – badania wstępne, okresowe i kontrolne
130 zł
Badania kierowców
200 zł
Wpis do książeczki (orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych)
130 zł

Dodatkowe konsultacje w zależności od zagrożeń na danym stanowisku pracy – prosimy o kontakt z rejestracją.

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS