Poradnia chirurgii naczyniowej

Zapoznaj się z ofertą poradni

O poradni

W ramach poradni chirurgii naczyniowej SANTE CLINIC zapewniamy:

 

  • leczenie zaburzeń występujących w układzie naczyniowym
  • leczenie patologii naczyń tętniczych, żylnych i limfatycznych
  • diagnostykę oraz leczenie zarówno ostrych (czyli pojawiających się nagle), jak i przewlekłych chorób i dolegliwości naczyń krwionośnych
  • diagnostykę i leczenie pacjentów z tętniakami, zakrzepicą żył głębokich czy żylakami
  • specjalistyczne badanie ultrasonograficzne żył i tętnic, zwane USG Dopplera, które pozwala na wykrycie większości zaburzeń przepływu, a ponadto informuje o stanie naczyń krwionośnych i przedstawia przepływ krwi w czasie rzeczywistym, wraz z jego kierunkiem i prędkością
  • Skeroterapię (ostrzykiwanie) – zabieg stosowany głównie w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej, której objawem są m.in. żylaki. Mechanizm polega na redukcji przepływu krwi w naczyniu przy zastosowaniu środków chemicznych. Stosuje się różne substancje czynne, stężenie preparatów i techniki, od których uzależniona jest skuteczność zabiegu. Jego zaletą jest m.in. mniejsza inwazyjność dla organizmu niż w przypadku metod operacyjnych.

ZABIEGI

 

Lekarz zwykle zaleca najpierw wykonanie badania USG Dopplera układu żylnego kończyn. Pozwala ono ocenić, czy można ograniczyć leczenie do zamykania naczyń, czy też konieczny jest zabieg. Lekarz ustala również, czy nie ma przeciwwskazań do skleroterapii.

Skleroterapię wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwa od 15 do 30 minut.

Poznaj nasz zespół

lek. Krzysztof Lenkiewicz

Lekarz specjalista w dziedzinach: chirurgii naczyniowej, ogólnej oraz angiologii.
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Cennik

Porady udzielane są: w ramach ubezpieczenia lub na zasadach komercyjnych, za odpłatnością.

Usługa

Cena

Porada
150 zł
Skleroterapia jednej kończyny
300 zł
USG tętnic szyjnych i kręgowych (przepływy dopplerowskie)
120 zł
USG tętnic kończyn dolnych (przepływy dopplerowskie)
120 zł
USG żył kończyn dolnych (przepływy dopplerowskie)
120 zł
USG żył i tętnic kończyn dolnych (przepływy dopplerowskie)
180 zł

Zadzwoń:

POZ
tel. 32 269 07 36, 32 290 41 25
tel. 32 290 41 26, 32 733 88 33

AOS tel. 32 292 48 47

POZ AOS