Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową

(zakres)

Zakres świadczeń:

  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu, przy dostępności do świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach;
  • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samo pielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Kontakt

Pacjentów do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej domowej proszę zgłaszać do naszej przychodni pod numerami telefonów:

+48 515 183 637

+48 (32) 292 48 47

+48 (32) 269 07 36

dowiedz się więcej:

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS