Standardy jakości

Jakość obsługi jest naszym nadrzędnym celem!

Szanowni Państwo,

Głównym powodem podjęcia decyzji o wdrożeniu w naszej placówce Systemu Zarządzania Jakością ISO (International Organization for Standardization) jest nieustanna troska o zapewnienie naszym Pacjentom najwyższych standardów obsługi.

Wdrożene: System Zarządzania Jakością oparty o międzynarodową normę ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 –  szczegółowo precyzują szereg wymagań dla całości naszego personelu (pielęgniarki, lekarze, kadra zarządzająca) tak aby finalnym efektem naszej pracy było zadowolenie każdego obsługiwanego przez nas Pacjenta.

Wprowadzenie w Sante Clinic nowoczesnych narzędzi zarządzania wzmocniło zorientowanie na Państwa potrzeby we wszystkich obszarach naszych działań, co  jest głównym elementem naszej misji, której podporządkowujemy działania naszych pracowników i współpracowników.

Centrum Medyczne Sante Clinic pomyślnie przeszło realizowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia proces akredytacji dla podstawowej opieki zdrowotnej.
Otrzymany przez nas Certyfikat Akredytacyjny został podpisany przez Ministra Zdrowia 31 stycznia 2020 roku i jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług medycznych świadczonych w Sante Clinic.

 

Akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. W procesie akredytacji ocenianych jest kilkaset wskaźników charakteryzujących daną placówkę opieki zdrowotnej w obszarze jakości realizowanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów, takich jak np. wszechstronność opieki, przestrzeganie praw pacjenta, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa świadczonych usług, wiedza i doświadczenie zatrudnionego personelu, infrastruktura, system organizacyjny, komunikacja z pacjentami czy bezpieczeństwo i kompletność dokumentacji medycznej.

 

Warto podkreślić, że zgodnie z wykazem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na dzień 11 lutego 2020 roku Certyfikat Akredytacji Ministra Zdrowia w województwie śląskim posiada zaledwie kilkanaście podmiotów świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej.

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

  Szczepienia p. COVID-19:

797 001 360

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS