Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
dla pacjentów z raną przewlekłą

SANTE CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  okresie od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

nr RPSL.09.02.06-24-0607/19 pn. „Dostępne i efektywne leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów z raną przewlekłą.”

 

 

Cel głównym projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług medycznych, zwiększenie efektów leczenia i poprawa jakości życia dla 27 pacjentów obciążonych raną przewlekłą z województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem podregionu sosnowieckiego. Ideą programu jest minimalizowanie hospitalizacji tych pacjentów, a dzięki włączeniu działań z zakresu telemedycyny ułatwienie dostępu do opieki specjalistycznej pacjentom ograniczonym mobilnie.

Planowane efekty:

Pacjenci uzyskają zwiększony dostęp do diagnostyki i usług zdrowotnych świadczonych w warunkach ambulatoryjnych oraz do usług świadczonych w środowisku pacjenta (opieka lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa). Edukacja pacjenta wpłynie na umiejętną samoopiekę i profilaktykę powikłań.

 

Wartość projektu:  444 238,75 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  377 602,93 zł.

POZ AOS