Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
dla pacjentów z raną przewlekłą

 

SANTE CLINIC SP. Z O.O., Sp.K. okresie od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.09.02.06-24-0607/19 pn. „Dostępne i efektywne leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów z raną przewlekłą.”

  

Cel głównym projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług medycznych, zwiększenie efektów leczenia i poprawa jakości życia dla 27 pacjentów obciążonych raną przewlekłą z województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem podregionu sosnowieckiego. Ideą programu jest minimalizowanie hospitalizacji tych pacjentów, a dzięki włączeniu działań z zakresu telemedycyny ułatwienie dostępu do opieki specjalistycznej pacjentom ograniczonym mobilnie.

 

Planowane efekty:

Pacjenci uzyskają zwiększony dostęp do diagnostyki i usług zdrowotnych świadczonych w warunkach ambulatoryjnych oraz do usług świadczonych w środowisku pacjenta (opieka lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa). Edukacja pacjenta wpłynie na umiejętną samoopiekę i profilaktykę powikłań.

 

Wartość projektu:  444 238,75 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  377 602,93 zł.

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS