Koronawirus – pytania i odpowiedzi

Szanowni Pacjenci,

W związku z licznymi pytaniami o to, jak należy postępować w razie zakażenia się koronawirusem, zasad odbywania kwarantanny lub izolacji, sposobu zachowania się wobec osób, z którymi zamieszkujemy lub pracujemy, przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości. W sytuacji, gdy nie są Państwo pewni jak postąpić, zalecamy kierowanie się rozsądkiem oraz troską o bezpieczeństwo i zdrowie własne, osób nam bliskich oraz osób postronnych.

Szczegółowe informacje publikowane są też na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

Mam objawy, które sugerują, że mogę mieć koronawirusa. Co powinienem zrobić?

Przede wszystkim staraj się izolować od innych osób – zostań w domu, unikaj bliskiego kontaktu z domownikami. Umów się na teleporadę u lekarza POZ. Jeśli lekarz stwierdzi, że Twoje objawy mogą być wynikiem zakażenia koronawirusem, udzieli Ci porady lekarskiej oraz zleci wykonanie testu w kierunku SARS-COV-2. Do czasu uzyskania wyniku testu pozostań w domu i ogranicz do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami.

Jeśli masz objawy infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.

Pamiętaj – nawet jeśli infekcja, którą przechodzisz, nie jest spowodowana koronawirusem, zachowywanie zasad bezpieczeństwa (izolacja społeczna, częste mycie rąk) również jest wskazane. W ten sposób nie roznosisz drobnoustrojów oraz unikasz kontaktu z bakteriami i wirusami z zewnątrz, dla których Twój osłabiony organizm jest dużo łatwiejszym celem.

 

Jak wykonać test w kierunku COVID-19?

W trakcie porady lub teleporady lekarz przekaże Ci informację o mobilnych punktach pobrań, tzw. drive thru, w których możesz wykonać badanie. W drodze na badanie nie korzystaj z transportu publicznego!

Jeśli jesteś samodzielny, udaj się do punktu drive thru, by wykonać badanie. Lista punktów dostępna jest na stronie: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran.

Zabierz ze sobą dokument ze zdjęciem i podaj nr PESEL. Na miejscu nie wysiadaj z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu. Test jest bezpłatny.

Jeśli nie jesteś samodzielny i nie możesz udać się do drive thru, lekarz POZ skontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawi zlecenie testu i wyśle do Ciebie karetkę „wymazówkę”.  Informację o wyniku testu znajdziesz w Internetowym Koncie Pacjenta.
(Źródło: www.gov.pl)

 

Wynik testu okazał się pozytywny. Co dalej?

Powinieneś poddać się izolacji w warunkach domowych, chyba, że lekarz skieruje cię do izolatorium lub do szpitala. Konieczne jest też zainstalowanie aplikacji „Kwarantanna domowa” – aplikację pobierzesz z App Store lub Google Play, po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu.

W sytuacji, gdy zostaniesz skierowany do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udzieli Ci porady lub teleporady, podczas której oceni Twój stan zdrowia. UWAGA! Porada ta powinna odbyć się nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania izolacji. W przypadku, gdy objawy choroby nadal będą występowały lekarz przedłuży okresu trwania izolacji w warunkach domowych. Lekarz poinformuje Cię o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej teleporady w ostatnim dniu jej trwania, podczas której podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych.

Jeśli Twój stan znacznie się pogorszy nie czekaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.
(Źródło: www.gov.pl)

 

Mam dodatni wynik testu. Czy mam od razu zacząć się izolować czy czekać na informację z sanepidu?

Po otrzymaniu wiadomości o dodatnim wyniku testu powinieneś niezwłocznie zastosować się do zasad izolacji domowej.
Jeżeli lekarz skierował Cię do odbywania izolacji w warunkach domowych, to przekaże tę informację systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli jesteś osobą pracującą powinieneś otrzymać również zwolnienie lekarskie.

Po pojawieniu się tej informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę:

    1. zostaniesz poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi ostatnio kontaktowałeś się – Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie  dochodzenie epidemiologiczne,
    2. możesz zostać poproszony o odpowiedzi na inne ważne w dochodzeniu pytania.

(Źródło: www.gov.pl)

Uwaga: Kontakt ze strony Inspekcji Sanitarnej – ze względu na dużą ilość zakażeń – może nastąpić z opóźnieniem, co jednak dla chorych lub osób z ich bliskiego otoczenia nie powinno być pretekstem do zaniechania zasad izolacji lub kwarantanny.

 

Mam dodatni wynik testu. Jak mam zachować się w stosunku do osób, z którymi miałem kontakt?

Na osoby, z którymi miałeś kontakt może zostać nałożona 10-dniowa kwarantanna, jeżeli charakter tego kontaktu niósł ryzyko przeniesienia zakażenia (tzw. bliski kontakt). Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym.

Natomiast w każdym przypadku odbywania przez Ciebie izolacji w domu, kwarantanną zostaną objęte osoby, które z Tobą zamieszkują – jeśli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
(Źródło: www.gov.pl)

Uwaga: Kontakt ze strony Inspekcji Sanitarnej – ze względu na dużą ilość zakażeń – może nastąpić z opóźnieniem, co jednak dla chorych lub osób z ich bliskiego otoczenia nie powinno być pretekstem do zaniechania zasad izolacji lub kwarantanny. Zachowaj szczególną ostrożność w stosunku do osób, z którymi mieszkasz – unikaj bliskiego kontaktu, przebywania w tym samym pomieszczeniu, często myj ręce, noś maseczkę jeśli przebywasz z inną osobą w tym samym pomieszczeniu. Zakażenie osób, z którymi pozostajesz w bliskim kontakcie, może nastąpić na różnym etapie choroby.

 

Mam pozytywny wynik testu, ale nie mam objawów choroby.

Najszybciej jak to możliwe poddaj się 10-ciodniowej izolacji. Dbaj o siebie i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zachowaj szczególną ostrożność w stosunku do osób, z którymi mieszkasz – unikaj bliskiego kontaktu, przebywania w tym samym pomieszczeniu. Zakażenie osób, z którymi pozostajesz w bliskim kontakcie, może nastąpić na różnym etapie choroby.

Jeśli badanie zostało wykonane komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni nie należy wychodź z domu, następnie umówić telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ. W przypadku pozytywnego wyniku testu zleconego przez lekarza POZ należy oczekiwać na informację ze strony lekarza, który o wyniku testu dowiaduje się z aplikacji www.gabinet.gov.pl i informuje pacjenta telefonicznie (informację taką chory samodzielnie odczytać na swoim Indywidualnym Koncie Pacjenta). Jeśli nie masz niepokojących objawów, teleporadę możesz umówić dopiero w 8 dobie izolacji – podczas tej konsultacji lekarz oceni stan zdrowia pacjenta oraz ustali termin zakończenia izolacji.

Wcześniejszy kontakt z lekarzem zalecany jest, gdy Twój stan zdrowia się pogorszył i wystąpiły objawy chorobowe. W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Ważne! O zakończeniu okresu izolacji decyduje lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta podczas udzielania teleporady. Izolacji nie można zakończyć samodzielnie, bez decyzji lekarza.

 

Czy mogę swobodnie wychodzić z domu, jeśli sanepid się ze mną nie skontaktował po kontakcie z osobą zakażoną?

Jeżeli był to tzw. bliski kontakt z osobą, która ma potwierdzony pozytywny wynik testu na koronawirusa, należy pozostać w domu przez okres 10 dni. Wiążącą decyzję o kwarantannie podejmuje sanepid na podstawie wywiadu epidemiologicznego, przeprowadzonego z osobą zakażoną. Możesz zgłosić faktu kontaktu z osobą chorą na infolinii: 22 25 00 115.
(Źródło: www.gov.pl)

Ważne! Nie zaniedbuj ogólnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego i unikaj kontaktu z innymi osobami, tak aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa w czasie, gdy kwarantanna nie została na Ciebie jeszcze oficjalnie nałożona.

 

W przypadku kwarantanny jednego z domowników, w jaki sposób pozostali domownicy powinni poinformować o tym swojego pracodawcę?

Zgodnie z przepisami wystarczającym jest, aby osoba zatrudniona – która została poddana kwarantannie w drodze decyzji ustnej – złożyła pracodawcy oświadczenie, że przebywa w kwarantannie co usprawiedliwi nieobecność w pracy i stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego do czasu uzyskania decyzji o kwarantannie w formie pisemnej. Oświadczenie jest również wystarczającą formą potwierdzenia przebywania w kwarantannie w przypadkach, gdy kwarantanna nie jest nakładana w drodze decyzji, lecz wynika z samych przepisów prawa np. w przypadku zamieszkiwania z osobą kwarantannowaną lub izolowaną.

Informacja o kwarantannie i czasie jej trwania jest również dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta. W przypadku wątpliwości co do treści oświadczenia, pracodawca może zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Kwestia zaświadczenia dostępnego na stronie ZUS, powinna zostać wyjaśniona bezpośrednio z instytucją.
(Źródło: www.gov.pl)KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS