Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka
poprzez modernizację stanowisk pracy

SANTE CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 marca 2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-0537/19 pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez modernizację stanowisk pracy w Sante Clinic Sp. z o.o., Sp.k.”

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 35 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Sante Clinic Sp. z o.o., Sp. k. poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z uwzględnieniem komponentu edukacyjnego w postaci szkoleń. Projekt realizowany będzie w okresie 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

Planowane efekty:

Wsparcie szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami, predyspozycjami pracowniczymi w dziedzinie ergonomii pracy na stanowisku biurowym oraz profilaktyki wypalenia zawodowego. Podjęte działania zapobiegną bierności zawodowej oraz wpłyną na wydłużenie aktywności zawodowej pracowników objętych wsparciem.

Wartość projektu:  171 187,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  145 509,37 zł.

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS