Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez modernizację stanowisk pracy

SANTE CLINIC SP. Z O.O. , SP.K. w okresie od  1 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-00FB/22 pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez modernizację stanowisk pracy.”

Cel głównym projektu: 

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 41 pracowników (39K,2M), w tym 25 os. 50+ zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze min. 0,5 etatu w Sante Clinic Sp. z o.o., Sp. komandytowa poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z uwzględnieniem komponentu edukacyjnego w postaci szkoleń. Projekt planowany do realizacji w okresie 01.04.2023r. – 10.08.2023r. W ramach projektu zakupione zostaną ergonomiczne elementy wyposażenia stanowisk pracy (zgodnie z indywidualną analizą i diagnozą miejsc pracy poszczególnych pracowników) co korzystnie wpłynie na ich stan zdrowia, a w dalszej kolejności na jakość życia i wydajność pracy. W projekcie zaplanowano wsparcie szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami, predyspozycjami pracowniczymi w dziedzinie ergonomii pracy na stanowisku pracy oraz profilaktyki wypalenia zawodowego. Podjęte działania zapobiegną bierności zawodowej oraz wpłyną na wydłużenie aktywności zawodowej pracowników objętych wsparciem. Projekt ma charakter zamknięty.
Planowane efekty:

Podjęte działania zapobiegną bierności zawodowej oraz wpłyną na wydłużenie aktywności zawodowej pracowników objętych wsparciem.

Wartość projektu:  209 727,25 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  178 268,16 zł.

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS