BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA ze znieczuleniem

BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA ZE ZNIECZULENIEM – badania w ramach programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Centrum Medyczne Sante Clinic w Sosnowcu zaprasza na BEZPŁATNE badania kolonoskopowe w znieczuleniu
ogólnym pod opieką anestezjologa.

Badaniem zostaną objęte osoby mieszkające na terenie woj. śląskiego

W systemie bez zaproszeń osoby:

  • w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego.
  • w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
  • w wieku 25-49 lat pochodzące z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany
    z polipowatością (HNPCC).

W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata chyba,że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych(nadzorczych) kolonoskopii.

W systemie z zaproszeniami:

  • w wieku 55-64 lat, niezależnie od występowania lub braku objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego.

 

Po telefonicznym ustaleniu terminu badania, należy się zgłosić osobiście do Przychodni Sante Clinic, aby odebrać lek oczyszczający jelita, ankietę, formularz, materiały informacyjne o badaniu oraz o diecie, którą należy stosować 3 dni przed badaniem.

Po uiszczeniu kaucji 50 zł – zwrotnej w dniu badania (jeżeli pacjent nie zgłosi się na badanie – kaucja przepada) zostanie wydany środek oczyszczający jelita przed badaniem.

Badania wykonujemy w naszym Centrum Medycznym Sante Clinic w Sosnowcu  przy Al. Wolności 6 – umów się na wizytę  – tel. 32 292 48 47

Liczba Badań jest ograniczona. 

ULOTKA INFORMACYJNA

CZYM JEST KOLONOSKOPIA

 Zarejestruj się pod poniższym linkiem bądź telefonicznie.

POZ tel: 32 269 07 36
AOS tel: 32 292 48 47

POZ AOS