Badanie OCT i angio-OCT od lipca w ofercie Sante Clinic

Od lipca 2020 r. w Centrum Medycznym Sante Clinic pacjenci z problemami okulistycznymi mogą wykonać badanie OCT czyli optyczną koherentną tomografię oczu oraz angiografię OCT  (metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki).

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego tomografu z modułem angiografii wachlarz badań oferowanych przez Poradnię Okulistyczną Sante Clinic znacznie się poszerzył, a nasi pacjenci mogą liczyć na kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń okulistycznych – wad wzroku, zaćmy, jaskry, schorzeń nerwu wzrokowego, siatkówki, naczyniówki i twardówki.

Zakupiony przez Sante Clinic nowoczesny tomograf REVO FC będzie przez lekarzy specjalistów z Poradni Okulistycznej Sante Clinic wykorzystywany do dokładnego obrazowania struktur oka przede wszystkim:

u osób po 50. roku życia, u których – ze względu na wiek  – rośnie ryzyko zachorowania na związane z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej (AMD). AMD jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzorku. Szacuje się, że na świecie na zwyrodnienie plamki żółtej choruje ponad 30% osób powyżej 70. roku życia. Dlatego też tak ważne jest regularne poddawanie się badaniom kontrolnym i przeciwdziałanie nadmiernym zmianom. Wśród objawów, które mogą sugerować zwyrodnienia plamki żółtej znajdują się: niewyraźne (zamazane) widzenie, pogorszenie kontrastu obrazu, odbieranie kolorów jako wyblakłych, zniekształcenia obrazu, falowanie linii prostych, szare/czarne plamy przed oczami, znajdujące się zawsze w tym samym miejscu;

u pacjentów chorujących na cukrzycę, która jest głównym czynnikiem retinopatii cukrzycowej  oraz makulopatii (cukrzycowy obrzęk plamki – DME). Cukrzyca, jako choroba cywilizacyjna, którą każdego roku diagnozuje się u coraz większej liczby osób, w istotny sposób może upośledzić narząd wzroku. Wysoki poziom glukozy oraz nadciśnienie tętnicze zmieniają metabolizm gałki ocznej i zaburzają przepływ krwi w jej obrębie, a tym samym prowadzą do pogorszenia widzenia. Nieleczona retinopatia może spowodować utratę wzroku.
Przyczyną znaczącego obniżenia ostrości wzroku u pacjentów z cukrzycą jest też obrzęk plamki żółtej. Ponieważ schorzenie nie zawsze rozwija się w tym samym tempie w obojgu oczach, a mózg chorego dokonuje kompensacji obrazu, problem z widzeniem zdiagnozowany może być dość późno. Nieleczone schorzenie może prowadzić do bardzo dużego ubytku widzenia, a nawet utraty wzroku.
W diagnostyce chorób oczu związanych z cukrzycą wykonuje się badanie dna oka oraz badanie OCT i angiografię, które pozwalają na dokładne obrazowanie schorzenia oraz monitorowanie postępów choroby.

w diagnostyce i leczeniu jaskry, której ryzyko zwiększa się wraz z wiekiem i dotyczy głównie osób po 60 roku życia. Choroba ta może doprowadzić do trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego (neuropatii nerwu wzrokowego), skutkującego pogorszeniem widzenia, a nawet utratą wzroku. Schorzenie spowodowane jest  przede wszystkim podwyższonym ciśnieniem w gałce ocznej (ciśnienie wewnątrzgałkowe) lub zaburzeniami ukrwienia nerwu wzrokowego, ale w grupie ryzyka są także osoby uskarżające się na migrenę, osoby z krótkowzrocznością (powyżej -4 dioptrii), nadciśnieniowcy i wysokociśnieniowcy oraz osoby, w których rodzinie zdarzały się przypadki jaskry. W takich sytuacjach regularne badania w kierunku jaskry warto rozpocząć już po 35 roku życia, tym bardziej, że choroba rozwija się często niezauważalnie, a jej symptomy są przez pacjentów często ignorowane. Diagnoza jaskry wymaga szeregu specjalistycznych badań, nie tylko pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, ale także badania dna oka, badania obrazowego oceniającego stan nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych (badanie OCT) oraz badanie pola widzenia.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Poradni Okulistycznej Sante Clinic, w której – poza optyczną koherentną tomografią oka oraz angio-OCT, wykonywane są m.in. badania ostrości wzroku, badania przedniego odcinka oka, badania dna oka, badania ciśnienia wewnątrzgałkowego, badania pola widzenia, gonioskopia, tonometria oraz badania w zakresie medycyny pracy.

 Przypominamy, że konsultacje i badania w ramach Poradni Okulistycznej Sante Clinic wykonywane są zarówno w ramach ubezpieczenia NFZ, jak i na zasadach komercyjnych.

W celu rezerwacji wizyty, prosimy o kontakt z Rejestracją – tel. 32 292 48 47.KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS