Wykonujemy Bezpieczne Badania Prenatalne (USG 2D, 3D, 4D)
(Badania realizujemy w ramach kontraktu z NFZ lub prywatnie)

1. Czym są bezpieczne badania prenatalne?
2. Kto powinien poddać się badaniu prenatalnemu?
3. Kiedy najlepiej wykonać badanie?
4. Dlaczego badania prenatalne należy realizować niezależnie od wieku matki?
5. Komu przysługują bezpłatne badania prenatalne?
6. Dlaczego warto zrealizować badanie w Centrum Medycznym SANTE?
7. Ile kosztują nieinwazyjne badania prenatalne (w przypadku gdy nie kwalifikujesz się do badań refundowanych z NFZ)?

 

Czym są bezpieczne badania prenatalne?

Nieinwazyjne badania prenatalne są często błędnie kojarzone z badaniami inwazyjnymi, które ingerują w płód nienarodzonego dziecka. W przypadku badań nieinwazyjnych stosowane techniki badania nie mają jakiegokolwiek kontaktu z płodem czym gwarantują całkowite bezpieczeństwo zarówno dla Twojego Dziecka  jak i dla Ciebie.
Rolą badań prenatalnych jest kontrola nad prawidłowym rozwojem Twojego Dziecka dzięki czemu w trakcie wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju będzie możliwe zastosowanie leczenia, które pomoże Ci urodzić zdrowe Dziecko.

Program nieinwazyjnych badań prenatalnych obejmuje:

Badania USG:
1. Badanie USG pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tyg. ciąży z oceną NT i NB
2. Badanie USG pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży
Badanie USG jest najważniejszą częścią badania, umożliwiającą ocenę wielkości i kształtu różnych części ciała płodu, struktur anatomicznych, łożyska, ilości wód płodowych. Dostępne u nas najnowszej generacji aparaty USG umożliwiają również ocenę przepływu krwi (badanie dopplerowskie) przez różne naczynia płodu i matki, dostarczają bardzo ważnych informacji o funkcji serca, łożyska, pozostałych narządów oraz o ogólnym rozwoju płodu.

Badania biochemiczne:
1. Test podwójny (PAPP-A i B-hCG)

Więcej informacji o badaniach prenatalnych

 

Kto powinien poddać się badaniu prenatalnemu?

W rozwiniętych krajach europejskich co druga kobieta zgłasza się do nieinwazyjnych badań prenatalnych. W Polsce niestety statystycznie co setna kobieta decyduje się na takie badanie, przez co w wielu przypadkach jest zbyt późno na skuteczne leczenie wykrytych wad w rozwoju płodu.
Każda kobieta której zależy na zdrowiu i prawidłowym rozwoju jej Dziecka powinna skorzystać z programu badań prenatalnych.
Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnych badań prenatalnych jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego z informacją o wskazaniach do badań (skierowanie może być również z gabinetu prywatnego).

Więcej informacji o badaniach prenatalnych

 

Kiedy najlepiej wykonać badanie?

Większość badań prenatalnych ma swoje ramy czasowe wynikające z charakterystyki poszczególnych metod diagnostycznych.
Pierwsze badanie USG wykonujemy pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży,
Kolejne: pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży i pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży
Badanie USG w technologii 3D oraz 4D najlepiej wykonywać pomiędzy 26 a 28 tygodniem ciąży.

Więcej informacji o badaniach prenatalnych

 

Dlaczego badania prenatalne należy realizować niezależnie od wieku matki?

Pomimo, że ryzyko wady chromosomowej (przyczyny chorób genetycznych) rośnie wraz z wiekiem matki to szacuje się, że ok. 80%  dzieci chorych rodzą kobiety przed 35 rokiem życia.  Z tego powodu w krajach europejskich nieinwazyjne badania prenatalne stają się standardem badań świadomie wybieranych przez kobiety w ciąży niezależnie od ich wieku.
W ponad 90% przypadków badanie potwierdza prawidłowy rozwój Dziecka dzięki czemu możesz spokojnie oczekiwać na jego narodziny.
Z kolei dzięki wykryciu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży możliwe będzie osiąganie najlepszych efektów w leczeniu Twojego Dziecka.
Pierwszym krokiem stosowanym w leczeniu płodu jest podawanie Matce środków farmakologicznych. Tak postępuje się głównie w przypadkach zaburzeń rytmu serca u nienarodzonego Dziecka oraz niektórych zmian metabolicznych. Podawanie odpowiednich leków Matce lub bezpośrednio do płynu owodniowego lub do układu krążenia płodu daje wówczas znakomite rezultaty. Inną stosowaną metodą są zabiegi wykonywane pod kontrolą USG, np. w przypadku wady wrodzonej układu moczowego (zablokowany odpływ moczu).
Możliwe jest także przeprowadzanie transfuzji dopłodowych polegających na podaniu krwi bezpośrednio do układu krążenia dziecka. Wykonuje się je w przypadku ciężko przebiegającego konfliktu serologicznego i w wypadku poważnej niedokrwistości Dziecka.
Ciągły postęp w dziedzinie techniki chirurgicznej (coraz precyzyjniejsze urządzenia optyczne i narzędzia chirurgiczne) umożliwia podejmowanie endoskopowego leczenia, co zmniejsza ryzyko powikłań towarzyszących operacjom. Dzięki temu udaje się wyleczyć przed narodzinami Dziecka niektóre wady układu moczowego, przepukliny kręgosłupa oraz niektóre wady serca.

Więcej informacji o badaniach prenatalnych

 

Komu przysługują bezpłatne badania prenatalne?

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. do włączenia do programu bezpłatnych (opłacanych przez NFZ) badań prenatalnych uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek matki powyżej 35 lat;

  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;

  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;

  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;

  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wyraźnie zaleca stosowanie badań nieinwazyjnych również w przypadkach ciąży o prawidłowym przebiegu.
W ten sposób będziesz mieć pewność że Twoje Dziecko będzie się rozwijać prawidłowo teraz jak i w przyszłości.

Więcej informacji o badaniach prenatalnych

 

Dlaczego warto zrealizować badanie w Centrum Medycznym SANTE?
Dla prawidłowego zdiagnozowania stanu rozwoju Twojego Dziecka niezbędna jest zarówno duża wiedza medyczna lekarza wykonującego badanie, jak i zaawansowanie technologiczne sprzętu na którym jest wykonywane badanie.
Dzięki doświadczonym, przeszkolonym lekarzom korzystającym z najnowszych technologii masz pewność, że decydując się na badanie w naszym Centrum Medycznym Ty i Twoje Dziecko zostaniecie otoczeni najlepszą opieką.
Badania wykonujemy na wysokiej jakości aparacie USG Voluson 730 Expert. 

Więcej informacji o badaniach prenatalnych

 

*Badanie 3D i 4D zaleca się wykonywać pomiędzy 26 i 28 tygodniem ciąży

 

 

Ile kosztują nieinwazyjne badania prenatalne (w przypadku gdy nie kwalifikujesz się do badań refundowanych z NFZ)?

zobacz cennik

 

Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, każda kobieta w ciąży powinna wykonać badania prenatalne. Dzięki nim można określić m.in. ryzyko wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau oraz innych wad genetycznych.

 

W Sante Clinic przeprowadzamy badania prenatalne bezinwazyjne:

  • test PAPP-A  – polega na ocenie stężenia białka PAPP-A oraz stężenia hormonu beta HCG na podstawie pobranej próbki krwi z żyły łokciowej;

  • badanie USG – z uwzględnieniem takich parametrów jak NT (przezierność karkowa) i NB (kość nosowa).

Zaleca się, by badania prenatalne wykonać pomiędzy 10 a 13 tygodniem ciąży. Kolejne, tj. USG genetyczne należy przeprowadzić między 18 a 23 tygodniem ciąży.

 

Badania prenatalne – prywatnie i w ramach NFZ

W centrum medycznym Sante Clinic wykonujemy badania prenatalne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (konieczne jest skierowanie od ginekologa) oraz prywatnie (bez konieczności posiadania skierowania).

Nasze centrum medyczne działa w mieście Sosnowiec. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

 

 

 

Badania Prenatalne


 

Copyright © 2016

Copyright © 2017 Sante-cm.pl

Designed by DronAir.pl

Polityka Prywatności

"Salus aegroti suprema lex - Zdrowie chorego najwyższym prawem" - Hipokrates

 

Centrum Medyczne Sante Clinic

 

Centrum Medyczne Sante Clinic

Rejestracja telefoniczna:

POZ tel. 32 269 07 36

 AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Rejestracja telefoniczna:

POZ tel. 32 269 07 36

AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Rejestracja telefoniczna: 

POZ tel. 32 269 07 36

AOS tel. 32 292 48 47

E-rejestracja przejdź ⇒

Gabinet lekarza

POZ


 

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej


 

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej