Komu przysługują bezpłatne badania prenatalne?

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. do włączenia do programu bezpłatnych (opłacanych przez NFZ) badań prenatalnych uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek matki powyżej 35 lat;
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu
  • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wyraźnie zaleca stosowanie badań nieinwazyjnych również w przypadkach ciąży o prawidłowym przebiegu.
  • W ten sposób będziesz mieć pewność że Twoje Dziecko będzie się rozwijać prawidłowo teraz jak i w przyszłości.

dowiedz się więcej:

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS