Dlaczego badania prenatalne należy realizować niezależnie od wieku matki?

Pomimo, że ryzyko wady chromosomowej (przyczyny chorób genetycznych) rośnie wraz z wiekiem matki to szacuje się, że ok. 80%  dzieci chorych rodzą kobiety przed 35 rokiem życia.  Z tego powodu w krajach europejskich nieinwazyjne badania prenatalne stają się standardem badań świadomie wybieranych przez kobiety w ciąży niezależnie od ich wieku.

W ponad 90% przypadków badanie potwierdza prawidłowy rozwój Dziecka dzięki czemu możesz spokojnie oczekiwać na jego narodziny.

Z kolei dzięki wykryciu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży możliwe będzie osiąganie najlepszych efektów w leczeniu Twojego Dziecka.

Pierwszym krokiem stosowanym w leczeniu płodu jest podawanie Matce środków farmakologicznych. Tak postępuje się głównie w przypadkach zaburzeń rytmu serca u nienarodzonego Dziecka oraz niektórych zmian metabolicznych. Podawanie odpowiednich leków Matce lub bezpośrednio do płynu owodniowego lub do układu krążenia płodu daje wówczas znakomite rezultaty. Inną stosowaną metodą są zabiegi wykonywane pod kontrolą USG, np. w przypadku wady wrodzonej układu moczowego (zablokowany odpływ moczu).

Możliwe jest także przeprowadzanie transfuzji dopłodowych polegających na podaniu krwi bezpośrednio do układu krążenia dziecka. Wykonuje się je w przypadku ciężko przebiegającego konfliktu serologicznego i w wypadku poważnej niedokrwistości Dziecka.

Ciągły postęp w dziedzinie techniki chirurgicznej (coraz precyzyjniejsze urządzenia optyczne i narzędzia chirurgiczne) umożliwia podejmowanie endoskopowego leczenia, co zmniejsza ryzyko powikłań towarzyszących operacjom. Dzięki temu udaje się wyleczyć przed narodzinami Dziecka niektóre wady układu moczowego, przepukliny kręgosłupa oraz niektóre wady serca.

dowiedz się więcej:

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS