Bezpieczne Badania Prenatalne (USG 2D, 3D, 4D)

Zapoznaj się z ofertą poradni

O poradni

Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, każda kobieta w ciąży powinna wykonać badania prenatalne. Dzięki nim można określić m.in. ryzyko wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau oraz innych wad genetycznych i rozwojowych płodu. Wczesna diagnostyka umożliwia rozpoczęcie leczenia jeszcze na etapie ciąży lub już po narodzinach dziecka oraz odpowiednie przygotowanie się do porodu i pierwszych wspólnych chwil.

 

W Sante Clinic przeprowadzamy bezinwazyjne badania prenatalne na wysokiej jakości aparatach USG Voluson E8. Badanie USG przeprowadzane jest z uwzględnieniem m.in. takich parametrów jak NT (przezierność karkowa), NB (kość nosowa). Monitorowane są także tempo wzrostu dziecka, długość kończyn, prawidłowość akcji serca, przepływy krwi w przewodzie żylnym, tętnicach macicznych, tętnicy i żyle pępowinowej, rozmiary pęcherza oraz innych narządów dziecka.

Zaleca się, by badania prenatalne wykonać pomiędzy 10. a 13. tygodniem ciąży. Kolejne należy przeprowadzić między 18. a 23. tygodniem ciąży.


Zalecane badania prenatalne w pierwszym trymestrze ciąży:

 • badanie ultrasonograficzne płodu – z uwzględnieniem takich parametrów jak NT (przezierność karkowa) i NB (kość nosowa).
 • test podwójny (z surowicy krwi): ocena stężenia białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta-hCG
  (badania należy wykonać pomiędzy 11 a 13 tygodniem i 6 dniem ciąży)

 

Zalecane badania prenatalne w drugim trymestrze ciąży:

 • test potrójny (z surowicy krwi): całkowite stężenie beta-hCG, wolnego estriolu, alfafetoproteiny
  (badanie należy wykonać pomiędzy 15 a 18 tygodniem ciąży)
 • badanie ultrasonograficzne płodu
  (badanie należy wykonać pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży)

W centrum medycznym Sante Clinic wykonujemy badania prenatalne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (konieczne jest skierowanie od ginekologa) oraz prywatnie (bez konieczności posiadania skierowania).

Lekarz wystawiający skierowanie może skorzystać z własnego wzoru dokumentu lub skorzystać z szablonu skierowania przygotowanego przez Sante Clinic – POBIERZ WZÓR SKIEROWANIA.

Dowiedz się więcej:

Czym są bezpieczne badania prenatalne

Rolą badań prenatalnych jest kontrola nad prawidłowym rozwojem Twojego Dziecka, dzięki czemu w trakcie wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju będzie możliwe zastosowanie leczenia, które pomoże Ci urodzić zdrowe Dziecko.

Nieinwazyjne badania prenatalne są często błędnie kojarzone z badaniami inwazyjnymi, które ingerują w płód nienarodzonego dziecka.
W przypadku badań nieinwazyjnych stosowane techniki badania nie mają jakiegokolwiek kontaktu z płodem czym gwarantują całkowite bezpieczeństwo zarówno dla Twojego Dziecka, jak i dla Ciebie.

 

PROGRAM NIEINWAZYJNYCH BADAŃ PRENATALNYCH OBEJMUJE:

BADANIA USG:

 • Badanie USG pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tyg. ciąży
 • Badanie USG pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży

Badanie USG jest najważniejszą częścią badania, umożliwiającą ocenę wielkości i kształtu różnych części ciała płodu, struktur anatomicznych, łożyska, ilości wód płodowych. Dostępne u nas najnowszej generacji aparaty USG Voluson E8 umożliwiają również ocenę przepływu krwi (badanie dopplerowskie) przez różne naczynia płodu i matki, dostarczają bardzo ważnych informacji o funkcji serca, łożyska, pozostałych narządów oraz o ogólnym rozwoju płodu.

BADANIA BIOCHEMICZNE

Do nieinwazyjnych badań biochemicznych wykonywanych w ramach badań prenatalnych należą m.in.

 • Test podwójny (PAPP-A i B-hCG)
 • Test potrójny (beta-HCG, wolny estriol, AFP)

 

Testy krwi (pobieranej z żyły łokciowej) pozwalają na określenie ryzyka urodzenia dziecka z najczęściej występującymi chorobami genetycznymi, chorobami związanymi z anomalią chromosomów (zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau) oraz z niektórymi wadami wrodzonymi – np. otwartymi wadami cewy nerwowej (przepuklina kręgosłupa, bezczaszkowie, bezmózgowie).

Wczesna diagnostyka umożliwia rozpoczęcie leczenia jeszcze na etapie ciąży lub już po narodzinach dziecka oraz odpowiednie przygotowanie się do porodu i pierwszych wspólnych chwil.

Dlaczego badania prenatalne należy wykonywać bez względu na wiek matki

Pomimo, że ryzyko wady chromosomowej (przyczyny chorób genetycznych) rośnie wraz z wiekiem matki, to szacuje się, że ok. 80%  dzieci chorych rodzą kobiety przed 35 rokiem życia.  Z tego powodu w krajach europejskich nieinwazyjne badania prenatalne stają się standardem badań świadomie wybieranych przez kobiety w ciąży niezależnie od ich wieku.

W rozwiniętych krajach europejskich co druga kobieta zgłasza się do nieinwazyjnych badań prenatalnych. W Polsce niestety statystycznie co setna kobieta decyduje się na takie badanie, przez co w wielu przypadkach jest zbyt późno na skuteczne leczenie wykrytych wad w rozwoju płodu.

Każda kobieta której zależy na zdrowiu i prawidłowym rozwoju jej Dziecka powinna skorzystać z programu badań prenatalnych.

W ponad 90% przypadków badanie potwierdza prawidłowy rozwój Dziecka, dzięki czemu możesz spokojnie oczekiwać na jego narodziny.

Z kolei dzięki wykryciu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży możliwe będzie osiąganie najlepszych efektów w leczeniu Twojego Dziecka.

Pierwszym krokiem stosowanym w leczeniu płodu jest podawanie Matce środków farmakologicznych. Tak postępuje się głównie w przypadkach zaburzeń rytmu serca u nienarodzonego Dziecka oraz niektórych zmian metabolicznych. Podawanie odpowiednich leków Matce lub bezpośrednio do płynu owodniowego lub do układu krążenia płodu daje wówczas znakomite rezultaty. Inną stosowaną metodą są zabiegi wykonywane pod kontrolą USG, np. w przypadku wady wrodzonej układu moczowego (zablokowany odpływ moczu).

Możliwe jest także przeprowadzanie transfuzji dopłodowych polegających na podaniu krwi bezpośrednio do układu krążenia dziecka. Wykonuje się je w przypadku ciężko przebiegającego konfliktu serologicznego i w wypadku poważnej niedokrwistości Dziecka.

Ciągły postęp w dziedzinie techniki chirurgicznej (coraz precyzyjniejsze urządzenia optyczne i narzędzia chirurgiczne) umożliwia podejmowanie endoskopowego leczenia, co zmniejsza ryzyko powikłań towarzyszących operacjom. Dzięki temu udaje się wyleczyć przed narodzinami Dziecka niektóre wady układu moczowego, przepukliny kręgosłupa oraz niektóre wady serca.

Dlaczego badania prenatalne warto wykonać w Sante Clinic

Dla prawidłowego zdiagnozowania stanu rozwoju Twojego Dziecka niezbędna jest zarówno duża wiedza medyczna lekarza wykonującego badanie, jak i zaawansowanie technologiczne sprzętu na którym jest wykonywane badanie.

Dzięki doświadczonym, przeszkolonym lekarzom korzystającym z najnowszych technologii masz pewność, że decydując się na badanie w naszym Centrum Medycznym Ty i Twoje Dziecko zostaniecie otoczeni najlepszą opieką.

Badania wykonujemy na wysokiej jakości aparatach USG Voluson E8.

 

Kiedy najlepiej wykonać badania prenatalne

Większość badań prenatalnych ma swoje ramy czasowe, wynikające z charakterystyki poszczególnych metod diagnostycznych.

 • Pierwsze badanie USG wykonujemy pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży,
 • Kolejne: pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciążypomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży

 

Badanie USG w technologii 3D oraz 4D najlepiej wykonywać pomiędzy 26 a 28 tygodniem ciąży.

Jaka jest cena badań i kiedy przysługują bezpłatne badania prenatalne

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. do włączenia do programu bezpłatnych (opłacanych przez NFZ) badań prenatalnych uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek matki powyżej 35 lat;
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

 

Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnych badań prenatalnych jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego z informacją o wskazaniach do badań (skierowanie może być również z gabinetu prywatnego).

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wyraźnie zaleca stosowanie badań nieinwazyjnych również w przypadkach ciąży o prawidłowym przebiegu.
W ten sposób upewnisz się, że Twoje Dziecko rozwija się prawidłowo, ograniczając negatywne emocje związany z niepewnością i czasem oczekiwania na narodziny Dziecka.

W przypadku wskazań do skorzystania z badań prenatalnych finansowanych z NFZ, badania można wykonać za odpłatnością, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Poznaj nasz zespół

lek. Aleksandra Boryn-Gajek

Lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Certyfikowany specjalista badań prenatalnych.
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Cennik


Badania prenatalne mogą być wykonywane w ramach ubezpieczenia NFZ (sprawdź powyżej, kiedy przysługują) lub za odpłatnością.

Usługa

Cena

Porada
200 zł
USG ciąży
150 zł
USG prenatalne płodu 11 – 14 tydzień ciąży
300 zł ciąża pojedyncza / 360 zł ciąża mnoga
USG prenatalne płodu 18 – 23 tydzień ciąży
350 zł ciąża pojedyncza /450 zł ciąża mnoga
USG prenatalne płodu 28 – 32 tydzień ciąży
350 zł ciąża pojedyncza /450 zł ciąża mnoga
dopłata do badania prenatalnego: USG 3D lub 4D wraz z nagraniem badania na pendrive
130 zł
Test podwójny (białko PAPP-A i beta-HCG)
210 zł
Test potrójny (beta-HCG, wolny estriol, AFP)
210 zł
KTG
70 zł
KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS