Badania diagnostyczne

Pracownia Elektrokardiograficzna

Zakres badań w naszej poradni:

 

 • EKG spoczynkowe
 • EKG wysiłkowe
 • Holter 24 h – EKG
 • Holter 24 h – RR -pomiar ciśnienia

 

EKG (elektrokardiografia)

 

jest metodą diagnostyczną, której celem jest rozpoznanie przebiegu zjawisk elektrycznych w sercu. Badanie to polega na rejestracji zmian potencjałów elektrycznych, powstających na powierzchni ciała pod wpływem prądu elektrycznego, wytwarzanego i rozprzestrzeniającego się w sercu.

Elektrokardiograf, czyli urządzenie służące do tego badania, odbiera potencjały ze skóry dzięki specjalnym elektrodom umieszczanym w odpowiednich miejscach ciała. Potencjały te są wzmacniane i zapisywane przez aparat na papierze w postaci tzw. krzywej EKG.

Otrzymany w ten sposób elektrokardiogram pozwala na dokonanie pomiarów różnych charakterystycznych elementów krzywej EKG, zwanych odstępami, odcinkami i załamkami, których wartości są odzwierciedleniem miejsca i czasu trwania zjawisk elektrycznych w mięśniu serca.

 

Wskazania do przeprowadzenia badania

 

Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu EKG, jeśli konieczne jest znalezienie powodu różnych dolegliwości kardiologicznych, takich jak:

 • ból i ucisk w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • duszności,
 • zawroty głowy, osłabienie, omdlenia.

Ponadto badanie wykonuje się u osób ze zdiagnozowanym schorzeniem w celu jego kontroli, a także po to, by sprawdzić skuteczność stosowanych leków. Badanie może być przeprowadzane u pacjentów w różnym wieku.

 

Jak się przygotować do badania?

 

Do badania EKG nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Należy jednak uprzedzić lekarza o wszelkich przyjmowanych lekach. Stres lub wysiłek fizyczny przed badaniem może przyspieszyć pracę serca, a przez to zaburzyć obraz. Z tego powodu kilka minut przed planowanym EKG lepiej nie wykonywać żadnego wysiłku, odpocząć i starać się zrelaksować.

 

EKG WYSIŁKOWE NA RUCHOMEJ BIEŻNI

Wskazania do przeprowadzenia badania

 

Przed rozpoczęciem testu na przedniej powierzchni klatki piersiowej są umieszczane samoprzylepne elektrody, pozwalające na ciągłe monitorowanie pracy serca oraz standardowy mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego. Próba wysiłkowa rozpoczyna się od spokojnego marszu na bieżni, która stopniowo przyspiesza, aż do biegu pod zmiennym kątem nachylenia. Pomiar ciśnienia tętniczego jest powtarzany kilkakrotnie w ciągu trwania testu.

Jeżeli w czasie wysiłku wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy (ból w klatce piersiowej czy zawroty głowy) należy zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce.

Test jest kontynuowany aż do osiągnięcia docelowego tętna (wartość zależna od wieku) –wynik testu ujemny; lub kiedy pojawi się ból w klatce piersiowej albo zmiany w zapisie EKG, które mogą sugerować niedokrwienie mięśnia sercowego, także zmęczenie, duszność zgłaszane przez pacjenta mogą być wskazaniem do przerwania testu.

Po zakończeniu testu zapis EKG i pomiary ciśnienia są prowadzone przez kilka następnych minut.

 

Wskazania do przeprowadzenia badania

 

Wskazaniem do wykonania testu wysiłkowego jest najczęściej diagnostyka bólu

w klatce piersiowej oraz ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca (próba dostarcza więcej informacji niż spoczynkowe EKG, które może nie wykazywać żadnych zmian u niektórych pacjentów). EKG wysiłkowe jest pomocne przy kwalifikacji do inwazyjnych badań kardiologicznych (np. koronarografii).

Pozwala tez rozpoznać zaburzenia rytmu serca (arytmie) ujawniające się przy wysiłku fizycznym. Kolejnym wskazaniem może być ocena wydolności organizmu po przebytym zawale mięśnia sercowego.

 

Jak przygotować się do badania?

 

Na kilka godzin przed badaniem nie powinno się palić papierosów, jeść obfitych posiłków czy pić napojów zawierające kofeinę (kawa, czarna herbata).

Niektóre leki nie powinny być przyjmowane na kilka dni przed badaniem, ale decyzję o ewentualnym odstawieniu przyjmowanych leków zawsze powinien podejmować lekarz.

 

HOLTER 24H EKG

 

Test trwa zazwyczaj całe 24 godziny i pozwala zarejestrować pracę serca w warunkach normalnej, codziennej aktywności pacjenta. Na klatce piersiowej pacjenta przykleja się elektrody połączone z niewielkim urządzeniem. Nie można ich zrywać przez okres wyznaczony przez specjalistę, a ponadto należy zapisywać dolegliwości lub objawy, które wystąpiły w trakcie badania.

 

Wskazania do przeprowadzenia badania

 

W przepadku zaburzenia rytmu serca i zmiany w samopoczuciu, które sugerują chorobę serca. Ponadto dzięki urządzeniu można sprawdzić skuteczność prowadzonej lekoterapii czy założonego rozrusznika serca.

 

Jak przygotować się do badania?

 

Badanie nie jest bolesne. Nie wymaga przygotowania w przypadku kobiet. Mężczyźni należy ogolić klatkę piersiową. Badanie przekazuje dużą wartość diagnostyczną.

 

HOLTER 24H POMIAR CIŚNIENIA

 

Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego zwana popularnie „holterem ciśnieniowym” polega na wielokrotnych w ciągu całej doby pomiarach ciśnienia tętniczego (co 15-30 min.) za pomocą aparatu noszonego przez pacjenta. Po zakończeniu badania wyniki pomiarów są przetwarzane przez specjalny system komputerowy, co pozwala na określenie średniego ciśnienia tętniczego w różnych przedziałach czasowych (w ciągu dnia i w nocy).Wskazania do przeprowadzenia badania

 

Badanie jest wskazane kiedy:

 

 • stwierdza się duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt
 • stwierdza się istotne różnice w odczycie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu
 • podejrzewa się oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia
 • podejrzewa się występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę a także z powodu przyjmowanych leków
 • podejrzewa się obecność nadciśnienia tętniczego w czasie snu albo brak spadku ciśnienia w nocy
 • podejrzewa się nadciśnienie tętnicze u kobiety w ciąży

 

Jak przygotować się do badania?

 

 • najlepiej założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem
 • przed badaniem należy przyjąć wszystkie standardowo zażywane leki
 • przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA

Echokardiografia – ultrasonokardiografia:

 • UKG
 • USG serca
 • Echokardiografia mięśnia sercowego

to obrazowa metoda badania serca i naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków (ultrasonografia). Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych i naczyń wieńcowych.

 

Wskazania do przeprowadzenia badania

 

 • choroba wieńcowa
 • zawał mięśnia sercowego i powikłania po zawale.
 • niewydolność mięśnia sercowego
 • wady serca: wrodzone i nabyte
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie płucne
 • choroby aorty

PRACOWNIA USG

Pracownia USG

 

Systemy ultrasonograficzne Voluson E8 oraz aparat echokardiograficzny Vivid 7 zapewniają zupełnie nowy poziom wydajności diagnostycznej.

System Voluson E8 łączy w sobie najlepszą dla swojej klasy jakość obrazu, co umożliwia realizację badania na najwyższym poziomie. Ponadto zwiększa pewność diagnostyczną, dzięki opcji kolorowego Dopplera i Dopplera mocy o bardzo wysokiej jakości. Zapewniamy najlepszą w klasie jakość obrazu w trybie 2D,3D i 4D.

System Vivid7 – to najwyższej klasy aparat ultrasonograficzny/ echokardiograficzny do diagnostyki kardiologicznej i naczyniowej.

 

Jak się przygotować do badania?

 

Badanie USG jest badaniem niebolesnym, nie wymagającym specjalnego przygotowania. Badanie USG można powtarzać wielokrotnie, jest nieszkodliwe dla kobiet w ciąży.

 

Zakres badań USG:

 

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Pracownia Endoskopii

 

Do zakresu naszych działań należy diagnostyka górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, ocena wycinków histopatologicznych).

Badania endoskopowe polegają na wprowadzeniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu (część endoskopu zawierająca światłowód do oświetlenia badanego pola, obrazowód – przekazujący obraz z wnętrza badanego narządu oraz kanał narzędziowy służący do wprowadzenia specjalnych narzędzi służących do pobierania materiału do badań i wykonywania zabiegów).

W pracowni wykonywane są następujące badania endoskopowe:

 

1) górnego odcinka przewodu pokarmowego GASTROSKOPIA/PANENDOSKOPIA  – metoda diagnostyczna dzięki której lekarz przy pomocy endoskopu może obejrzeć górny odcinek przewodu pokarmowego tj.: przełyk, żołądek i dwunastnicę. W trakcie gastroskopii można pobrać wycinki do badania histopatologicznego oraz wykonać test na Helicobacter Pylori. Endoskop to giętki przewód zaopatrzony w źródło światła i minikamerę przekazującą obraz z wnętrza ciała na monitor.

 • gastroskopia diagnostyczna
 • gastroskopia z zabiegiem polipektomii
 • pobieranie wycinków do weryfikacji histopotologicznej

 

2) dolnego odcinka przewodu pokarmowego – KOLONOSKOPIA – to badanie polegające na oglądaniu wnętrza jelita grubego. Polega ono na wprowadzeniu przez odbyt specjalnego giętkiego wziernika zakończonego minikamerą. Następnie oglądamy obraz widoczny na monitorze. Do tego celu służy giętki instrument zwany kolonoskopem. Podczas tego badania możliwe jest pobranie wycinków do badania histopatologicznego, a także wykonanie niektórych zabiegów np: usunięcie polipów.

 • kolonoskopia diagnostyczna
 • pobieranie wycinków do weryfikacji histopatologiczne

 

3) badanie końcowego odcinka jelita grubego oraz badanie kanału odbytu i odbytnicy – REKTOSKOPIA (badanie jelita grubego na odcinku 30 cm) lub – SIGMOIDOSKOPIA (badanie jelita grubego na odcinku 60 cm)badanie to polega na umieszczeniu wziernika tzw. rektoskopu w odbycie pacjenta. Badanie zalecane jest w przypadku kiedy pojawiają się m.in. następujące objawy:

 • krwawienie z odbytu
 • świąd odbytu
 • bolesność okolicy odbytu i podbrzusza
 • ślady krwi w kale

Badania gastroenterologiczne w SANTE CLINIC przeprowadzamy na najlepszym w swojej klasie sprzęcie marki Olympus.

PUNKT SZCZEPIEŃ

Punkt szczepień

W SANTE CLINIC realizowane są wszystkie szczepienia, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

 

Realizujemy również szczepienia, obowiązujące przy wyjazdach do szeregu krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i epidemiologicznych. Centrum Medyczne Sante Clinic od maja 2011r. należy do elitarnego grona placówek świadczących usługi medyczne w ramach Medycyny Podróży.

Nasza placówka jako jedyna w Sosnowcu świadczy porady oraz szczepienia w zakresie Medycyny Podróży.

Osoby zainteresowane konsultacją lekarską lub szczepieniami z zakresu Medycyny Podróży prosimy o  kontakt na dedykowany w naszej placówce numer telefonu komórkowego 797 001 405

Przejdź do szczepień 

PUNKT POBRAŃ

Punkt Pobrań

W SANTE CLINIC pobieramy materiały zarówno na podstawie zlecenia lekarskiego, jak i bez skierowania – odpłatnie. Realizujemy podstawowe badania profilaktyczne lub specjalistyczne badania bakteriologiczne i inne.

 • badania krwi
 • badania moczu
 • badania kału
 • badania bakteriologiczne
 • panele alergologiczne i pojedyncze alergeny
 • analitykę ogólną
 • badania toksykologiczne
 • badania mikrobiologiczne
 • badania hormonalne
 • monitorowanie stężenia leków
 • mikroskopową identyfikację pasożytów
 • Wszelkiego rodzaju wymazy i posiewy
 • testy wirusologiczne
 • inne badania laboratoryjne

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

Nasz zespół wykwalifikowanych pielęgniarek świadczy następujące usługi m.in. iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, podłączenie kroplówki, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar stężenia glukozy we krwi, pobieranie krwi do badań analitycznych, wykonanie badań EKG, pomiary wagi i wzrostu, szczepienia ochronne u dorosłych i dzieci, zmiany opatrunków, usuwanie szwów.

POZOSTAŁE BADANIA - PODWYKONAWCY

Zapoznaj się z listą Podwykonawców poszczególnych świadczeń – kliknij tutaj

KONTAKT ►

REJESTRACJA: 

32 292 48 47

 

Call Now ButtonZadzwoń
POZ AOS